Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Štvrtkové dopoludnie 03.02.2022 sa nieslo v znamení recitácie  šikovných detí z prípravných tried snežienky, konvalinky a zvončeky. Prednesu Truhlica plná básní sa zúčastnilo 6 detí a pripravili si veľmi pekné básne, ktoré predniesli svojim kamarátom. Deti si hravo poradili s dlhými básňami, ale aj s bájkou. Prednes zvládli všetky deti na velikánsku jednotku a publikum ich za každú odprezentovanú báseň, ale aj prózu odmenilo potleskom. Deti boli odmenené diplomom a vecnými cenami. Ďakujeme za peknú prezentáciu tvorby slovenských autorov.

text:p. uč. Danka, foto: p. uč Janka a Danka

neboli nájdené žiadne obrázky

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt