Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

Predškoláci prijali pozvanie na Dni otvorených dverí zo ZŠ Mlynskej a CZŠ Petra a Pavla  v Stropkove. Deťom sa na návšteve veľmi páčilo, užili si krásne a veľmi zaujímavé aktivity. Neskrývali radosť z toho, že za krátku chvíľku už aj oni zasadnú do školských lavíc. Ďakujeme za pozvanie.

text: p. uč: Anička, foto: p. uč Anička, Daniela, Tatiana, Silvika

 

Dňa 6.12. zavítal Mikuláš aj k deťom do triedy Obláčiky, ktoré ho privítali pesničkami aj básničkami. Mikuláš ich odmenil sladkým balíčkom, ktorému sa deti veľmi potešili. 

Ďakujeme Mikuláš, tešíme sa o rok zas

text a foto: p. uč. Miška

Viete, kto dnes oslavoval u nás svoj sviatok? No predsa najlepšie  a najzdravšie ovocie zo všetkých – jabĺčko. Deti z triedy púpavy, sedmokrásky a fialky tento sviatok oslávili ako sa patrí – urobili si jablkové čelenky a spolu s pani učiteľkami jabĺčka nastrúhali,  miesili cesto a upiekli najlepší jablkový koláč na svete. Kým sa koláčik piekol, deti si spievali pesničky o jabĺčku a na záver si všetci spoločne na koláčiku pochutnali.

text a foto: p. uč , Anička, Františka, Danka

Deti prípravných tried navštívili Dom detí Božieho milosrdenstva, kde bol pripravený veľmi pekný program pre našich najmenších. Ďakujeme za pozvanie.

Pri príležitosti osláv sviatku Dňa matiek pozývame všetky mamičky na besiedky, ktoré sa budú konať v nasledovných termínoch v jednotlivých triedach.

 

fialky: 16.05.2023

snežienky: 18.05.2023

margarétky: 23.05.2023

zvončeky: 17.05.2023

konvalinky: 16.05.2023

 

Čas konania besiedok: 15:30 hod v jednotlivých triedach.

 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

 

VZN č.5/2021

Čo by mal vedieť budúci prvák 🙂

 

 

Výzva

Zapojte sa s nami do projektu materských škôl MAĽUJEME DÚHU. Obrázky dúhy nalepíme do okien svojich domov pre okoloidúcich ako symbol, že sme doma a spoločne chceme poraziť koronu, aby sme sa čo najskôr stretli so svojimi kamarátmi v škôlkach.

 

Zároveň nám pošlite nakreslené, namaľované dúhy, ktoré si vytvoríte spolu s mamkou, alebo ockom a všetky obrázky zverejníme na tejto našej stránke.

 

obrázky odfotografujte telefónom a posielajte na adresu :

smedoma@msmssp.sk

nezabudnite nám na obrázok napísať vaše meno a triedu 

 

Veľmi sa tešíme na vaše výtvory 🙂

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt