Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 19

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

 

VZN č.5/2021

Prešli rôčky, prešli dníčky, už idete naši milí predškoláci do školičky. Veríme, že Vám tu v MŠ Bokšanská bolo  dobre s nami, otvárajú sa však školské brány. S úsmevom vkročte do prvej triedy, naučte sa hravo čísla a písmená abecedy. Dúfame,že až raz veľkí vyrastiete, vždy si na kamarátov i pani učiteľky s láskou spomeniete.

 

Oznam o platbách za mesiac august 2021!

Preplatky  predškolákov za stravu v  Materskej školy Matice slovenskej budú zákonným zástupcom vrátené  v mesiaci august 2021.

 

PLATBY PROSÍME UHRADIŤ DO 09.08.2021

 

Stravné: 21,75€ (za 15. pracovných dní za august 2021) 1 deň = 1,45 €
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457


Predškoláci+HN stravné: 3,75€ (za 15.pracovných dní za august 2021) 1 deň = 0,25 €
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457


Výchovný príspevok: 10 € na základe schválenie nového VZN, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1.8.2021
IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453

 

Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuje na telefónne čísla:


0915 554 232 Gondeková – vedúca ŠJ
0903 428 289 Klebanová – riaditeľka MŠ

 

Žiadame rodičov, ktorí budú mať od septembra predškoláka, aby výchovný príspevok 10 € už neuhrádzali. Podľa zákona sa za predškoláka považuje dieťa, ktoré k 31.08.2021 dovŕši  5 rokov veku.

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove na základe usmernenia zriaďovateľa mesta Stropkov k prevádzke MŠ a ŠJ oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin bude zabezpečená takto:

 

MESIAC JÚL 2021 – MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov:

MŠ Matice slovenskej, SP: 01.07.2021-31.07.2021 – zatvorená

Elokované pracovisko Bokša: 01.07.2021 –31.07.2021 – zatvorené

 

MESIAC AUGUST 2021 – MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov:

MŠ Matice slovenskej, SP: 02.08.2021 – 20.08.2021 – otvorená

Elokované pracovisko Bokša: 01.08.2021 –31.08.2021 – zatvorené

 

MESIAC JÚL 2021 – MŠ Andreja Hlinku Stropkov: 1.7.2021 – 21.07.2021 – otvorená

 

Žiadame rodičov, aby záujem o letné prázdniny na obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 17.júna 2021.

 

Prevádzka v obidvoch materských školách začne 2.septembra 2021.

 

Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy

 

Na stránke Ministerstva školstva SR pribudol nový manuál COVID školský semafor, ktorý je platný od 18.05.2021. V súvislosti s týmto manuálom pribúdajú pre zákonného zástupcu nové povinnosti:

 

d) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní tri a viac po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (Príloha č. 4). Pri prerušení 5 a viac pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 

Nové vyhlásenie, ktoré platí pri prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako troch dní po sebe nasledujúcich si stiahnete kliknutím na ikonu nižšie.

 

V súvislosti s nástupom všetkých detí do materských a základných škôl od 19.04.2021 dávame do pozornosti aktuálne fungovanie a prevádzkové časy MOM  v meste Stropkov.

 

Slovenský červený kríž – Nový riadok (parkovisko za kultúrnym strediskom) – Po – So – 8:00 – 12:00, 16:00 – 20:00 h

 

AdNa, s. r. o. Za jarkom 21(areál štadióna MŠK) Po – Ne – 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 h

 

Ekostyl, s. r. o. – Hlavná 60/30  – Po – Ne – 10:00 – 14:00, 15:00 – 19:00 h

 

LEHA, s. r. o. – Šarišská18       PO– So – 10:00 – 18:00 h

 

Nemocnica Stropkov     – akad. Pavlova 321/10      Po – So – 8:00 – 16:00 h

 

ROANA, s. r. o. – Sitnícka 1475/1  Po – Ne – 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 h

Snežienky s margarétkami sa celý týždeň tešili zo snehu a dnes si postavili kamaráta snehuliaka. Namiesto rúk má konáriky, ale je to veľký fešák,čo poviete? 😉 

 

1 2 3 19

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt