Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 18

Oboznámte sa s novým COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM s účinnosťou od 19.04.202 obnoveným v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne:

 

COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

 

Zároveň si prečítajte rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR platné od 19.04.2021

 

ROZHODNUTIE

 

V súvislosti s nástupom všetkých detí do materských a základných škôl od 19.04.2021 dávame do pozornosti aktuálne fungovanie a prevádzkové časy MOM  v meste Stropkov.

 

Slovenský červený kríž – Nový riadok (parkovisko za kultúrnym strediskom) – Po – So – 8:00 – 12:00, 16:00 – 20:00 h

 

AdNa, s. r. o. Za jarkom 21(areál štadióna MŠK) Po – Ne – 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 h

 

Ekostyl, s. r. o. – Hlavná 60/30  – Po – Ne – 10:00 – 14:00, 15:00 – 19:00 h

 

LEHA, s. r. o. – Šarišská18       PO– So – 10:00 – 18:00 h

 

Nemocnica Stropkov     – akad. Pavlova 321/10      Po – So – 8:00 – 16:00 h

 

ROANA, s. r. o. – Sitnícka 1475/1  Po – Ne – 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30 h

Snežienky s margarétkami sa celý týždeň tešili zo snehu a dnes si postavili kamaráta snehuliaka. Namiesto rúk má konáriky, ale je to veľký fešák,čo poviete? 😉 

 

Oznam pre rodičov z triedy SNEŽIENKY

Oznam pre rodičov

Na základe odporúčania RÚVZ prosíme rodičov detí z triedy snežienky, aby kontrolovali zdravotný stav detí z dôvodu pozitívneho prípadu jedného z rodičov detí v tejto triede na ochorenie COVID 19.

V prípade zistenia niektorých z príznakov u Vášho dieťaťa kontaktujte prosím ihneď riaditeľku MŠ.

 

Ďakujeme

covid_green

Margarétky prežili zaujímavý týždeň plný aktivít. Pozrite sa vo fotogalérii tejto triedy, čo majú nové.

Oznamujeme rodičom, ktorých deti nastúpili do materskej školy a elokovaného pracoviska od 08.02.2021, aby si kontrolovali dátum posledného testovania.


Antigénové testovanie platí sedem dní. Po siedmich dňoch je zákonný zástupca povinný opäť predložiť čestné vyhlásenie, v ktorom uvedie dátum posledného testovania. V prípade, že rodič nemá možnosť si tlačivo vytlačiť, službukonajúce učiteľky vám ho poskytnú.

Ďakujeme.

Oznamujeme rodičom, že od pondelka 8.2.2021 začína prevádzka v MŠ Matice slovenskej a elokovanom pracovisku  Bokša v riadnom režime. Rodičom nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov MŠ. Žiadame rodičov, aby v pondelok pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej osobe odovzdali osobné veci, ( pyžamo, uterák, prezuvky) dve detské rúška a čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené nižšie. Službukonajúca osoba bude mať pripravené čisté tlačivá pre tých rodičov, ktorí nebudú mať možnosť vytlačiť si toto tlačivo doma. Rodič  tlačivo vyplní, podpíše a odovzdá ho naspäť. Bez čestného vyhlásenia zákonného zástupcu učiteľka neprevezme dieťa do triedy.

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas privádzania dieťaťa do MŠ – po 8:30 bude budova MŠ a jej jednotlivé vchody uzamknuté. V prípade, že si chce rodič vyzdvihnúť dieťa na obed, kontaktujte riaditeľku školy na tel. číslo: 0903428289, aby Vám dieťa učiteľky z triedy pripravili na odchod z MŠ.

 

Taktiež žiadame rodičov, aby kontaktovali vedúcu školskej jedálne na tel. čísle: 0915554232 ohľadom výchovných poplatkov  a stravného.

 

Budova materskej školy sa v odpoludňajších hodinách bude otvárať od 14:50. Po tomto čase si budú môcť rodičia vyzdvihnúť svoje dieťa  od službukonajúcej osoby.

 

Zároveň upozorňujeme rodičov, aby sledovali celkovú situáciu v školstve a tiež webové sídlo MŠ. Všetky ďalšie informácie bude materská škola prezentovať rodičom prostredníctvom webového sídla v časti OZNAMY.

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE k stiahnutiu

1 2 3 18

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt