Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

1 2 3 17

Darček pre deti od Kauflandu k Medzinárodnému dňu detí 🙂

 

možete pozerať tu

Riaditeľstvo materskej školy žiada rodičov, ktorí boli zapísať svoje dieťa do I. ročníkov ZŠ v meste Stropkov a majú rozhodnutie o odložení školskej dochádzky, aby ho doručili riaditeľke školy, prípadne telefonicky ohlásili o odklade dochádzky svojho dieťaťa. Toto rozhodnutie slúži materskej škole na prednostné umiestnenie dieťaťa aj v školskom roku 2020/2021.

Nezabudnite – prevádzka v materskej škole v mesiaci jún je v čase od 7:00 hod do 16:00 hod.

 

Deti si do materskej školy nemôžu priniesť hračky.

 

Nedávajte deťom do skriniek pitný režim a potraviny z domu.

 

Pri rannom odovzdávaní dieťaťa prosíme o trpezlivosť a prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá. Rodič nesmie odprevadiť dieťa do triedy, odovzdá ho službykonajúcemu zamestnancovi a ten ho odprevadí do triedy.

 

Po vybratí dieťaťa z triedy, alebo z vonkajších priestorov sa nezdržiavajte na školskom dvore, alebo v školskej záhrade!

 

 

 


 

V prílohe nájdete informovanie dotknutej osoby k spracovaniu osobných údajov o meraní telesnej teploty dieťaťa. Poprosíme rodičov, aby sa s obsahom tohto dokumentu oboznámili a v pondelok ráno pri príchode do materskej školy toto tlačivo podpísali službykonajúcej učiteľke, alebo poverenému zamestnancovi.

 

príloha

 


 

Aktuálny manuál pre rodičov, ktorých deti sú prihlásené do Materskej školy od 01.06.2020. Dôležité, čítajte…

 

MANUÁL PRE RODIČOV

 

Príloha č. 1 VYHLÁSENIE

 

Príloha č. 2 PREHLÁSENIE

 


 

materske skoly

 

 

Deti musia mať rúško pri vstupe do budovy MŠ, v triede rúško mať nemusia, ale nezabudnite im dať do skrinky aj jedno náhradné. Je to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.6.2020.


 

Nakoľko od 1.6.2020 bude prevádzka v materskej škole a elokovanom pracovisku Bokša obnovená, žiadame rodičov, aby do konca tohto týždňa zaslali na emailovú adresu materskej školy: 

 

skolka.mslovenskej@gmail.com

 

záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v mesiaci JÚN.  V správe poprosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje v školskom roku 2019/2020, prípadne zmeny, ktoré nastali zo strany zákonného zástupcu ohľadom zmeny pracovnej profesie. Vzhľadom k tomu, že rozhodnutím MŠ SR budú počty detí v jednotlivých triedach limitované, materská škola potrebuje zistiť záujem rodičov o MŠ. Ďalšie stanovisko uverejníme po pracovnom stretnutí dňa 21.05.2020, ktoré zvoláva zriaďovateľ Materskej školy- mesto Stropkov.

 

 

Aj ďalšie oznamy a usmernenia nájdete na tomto mieste. Sledujte nás.

 

 

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci máj si budú môcť vyzdvihnúť osobné veci svojich detí z materskej školy v nasledovných termínoch:

 

5.5 – v čase od 9:00 do 13:00 triedy snežienky  a zvončeky

 

12.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy margarétky a konvalinky

 

19.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy sedmokrásky a fialky

 

26.5. – v čase od 9:00 do 13:00 – trieda púpavy.

 

Prosíme rodičov, aby pri preberaní vecí dodržiavali hygienické opatrenia a termíny pre jednotlivé triedy.

Čo by mal vedieť budúci prvák 🙂

 

 

Milé deti, v dnešnej súťaži budeme spoznávať vtáky. Určite vtáčiky poznáte. Celý týždeň sme si o nich písali a určite každý deň vidíte vtáčiky lietať okolo Vás, alebo si pamätáte aj tie, ktoré lietajú v našej školskej záhrade v materskej škole.

 

Pod každým číslom je obrázok jedného vtáčika  a vašou úlohou bude pomenovať ho. Však je to jednoduché 🙂

 

Vaša odpoveď musí byť nasledovná: 

1: napíšete vtáčika, ktorý sa ukrýva pod číslom 1 a takto budete pokračovať až do čísla 5.

 

15 najrýchlejších z Vás budúci týždeň dostane od materskej školy milú odmenu 🙂

 

Určite všetkých vtákov spoznáte a svoje odpovede nám posielajte na adresu: smedoma@msmssp.sk

 

 

 

 

Súťaž je ukončená! Ďakujeme deťom, ktoré sa zapojili a správne odpovedali, odmeny im doručíme  v priebehu tohto týždňa.

Oznamujeme rodičom, že v mesiaci máj si budú môcť vyzdvihnúť osobné veci svojich detí z materskej školy v nasledovných termínoch:

 

5.5 – v čase od 9:00 do 13:00 triedy snežienky  a zvončeky

 

12.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy margarétky a konvalinky

 

19.5 – v čase od 9:00 do 13:00 – triedy sedmokrásky a fialky

 

26.5. – v čase od 9:00 do 13:00 – trieda púpavy.

 

Prosíme rodičov, aby pri preberaní vecí dodržiavali hygienické opatrenia a termíny pre jednotlivé triedy.

1 2 3 17

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt