Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Rada školy pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove
na funkčné obdobie r. 2020/2024.

V Stropkove 28.09.2020

P. č.     Meno a priezvisko     Funkcia


1.    Mgr. Slávka Andrejovská     predseda RŠ
2.    Pavol Bačik     podpredseda RŠ
3.    
4.    
5.    Alena Beľaková    členka RŠ
6.    
7.    

8.    Mgr. Šmajdová Mária člen RŠ
9.    Ing. Špaková Iveta    člen RŠ
10.  Milan Pavúk   člen RŠ
11.   Mgr. Viliam Mihok   člen RŠ

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt