Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Programy pre deti

1 2 3 5

4.5.2023 sa deti zúčastnili Dňa otvorených dverí na hasičskej stanici v Stropkove a mali možnosť oboznámiť sa s prácou hasičov, pozrieť si techniku, aj vidieť hasičov v akcii pri hasení požiaru.

Ďakujeme za pozvanie  Súkromnej základnej umeleckej škole. Deťom sa na návšteve veľmi páčilo a užili si všetky aktivity, ktoré si učitelia tejto školy pre deti pripravili. 

Vo štvrtok dopoludnia nás navštívil ujo Dano s edukatívnym programom pre deti Filip a modrá starenka. Prostredníctvom tohto programu deti získali nové informácie o  znečisťovaní našej planéty, skúsili separovať odpad a dozvedeli sa veľa nových informácií. Kamaráti z tried snežienky, konvalinky a zvončeky pomohli modrej starenke  a kamarátovi Filipovi s touto náročnou úlohou a roztriedili veru všetok odpad správne.

text:p. uč. Danka, foto: p. uč Danka, Ľubka

Naši predškoláci získali pekné umiestnenia vo výtvarnej súťaži Včelár a včely očami detí, ktorú usporiadal Slovenský zväz včelárov ZO Stropkov a mesto Stropkov.

 

Ďakujeme Kristínke Dzurjovej – víťazka I. kategórie, Tomášovi Möhwaldovi, Johanke Zvijačovej a Mateovi Malačinovi a tešíme sa na ďalšie výtvarné práce týchto šikovných maliarov .

“Morena, Morena, obi si kolená;

prichystáme ťa, odejeme ťa,

zapálime ťa, zhodíme ťa.

Vo vode ťa utopíme

takto ťa odprevadíme”.

Takouto básňou sa deti lúčili s Morenou – so zimou, s chorobami. Zapálením a hodením Moreny do rieky Ondava sa definitívne zima skončila a na trón nastúpila pani Jar. Keď bola Morena hodená do vody, naše kroky viedli až do Bokše a potom do škôlky…prišli sme príjemne jarne unavení.

text: p. uč Janka, foto: p. uč Janka, Anička, Pavlínka

1 2 3 5

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt