Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Oznam pre rodičov detí z triedy OBLÁČIKY – MŠ Bokša- NOVÉ!!!

 

Oznamujeme rodičom elokovaného pracoviska v Bokši, že materská škola bude  zatvorená do    27. januára 2022 .

Prevádzka v elokovanom pracovisku začne 28.januára 2022 (t. j. v piatok) 

 

Jana Klebanová, riaditeľka školy 

kisspng-winter-child-play-winter-children-5aa54ceec2d324.389908801520782574798

Zimné aktivity

Pozrite si aké zimné aktivity pribudli v triedach : púpavy, konvalinky a zvončeky

sk

Slovensko – moja vlasť

Slovensko – moja vlasť – táto téma zaujala deti v triede margarétky a pozrite vo fotogalérii triedy ako prežívali tento týždeň.

 

OZNAM


Veľký pavilón: (snežienky, zvončeky, konvalinky a margarétky) – rodičom v ranných hodinách nebude umožnený vstup do budovy materskej školy. Prosíme odovzdať službukonajúcej učiteľke osobné veci dieťaťa, vyhlásenie o bezpríznakovosti a čestné vyhlásenie pre deti absolvujúce povinné predprimárne vzdelávanie – obidva dokumenty si stiahnete pod článkom nižšie.
V odpoludňajších hodinách bude na chodbe službukonajúca osoba, ktorá odovzdá dieťa rodičovi.


Malý pavilón: (sedmokrásky, púpavy, fialky) – rodičom bude umožnený vstup do šatní, nie do tried. Žiadame rodičov, aby sa zbytočne nezdržiavali v priestoroch materskej školy.


Rodičom v obidvoch materských školách bude umožnený vstup do budovy iba
s RESPIRÁTOROM!!! Prosíme vás, aby ste dodržiavali protipandemické opatrenia.

 

Školský semafor aktualizovaný 25.01.2022, verzia 1.8

 

 

Prosíme rodičov, aby od pondelka odovzdávali písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré si stiahnete kliknutím na ikonu nižšie

 

 

Prosíme rodičov, aby pri nástupe detí – predškolákov,  vyplnili čestné vyhlásenie ( nájdete ho kliknutím na ikonu zobrazenú pod týmto oznamom) a odovzdali ho ráno učiteľkám v triedach, prípadne službukonajúcej učiteľke.

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt