Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

5a1ca04d6ea101.4230984015118254854531

OZNAM

Riaditeľstvo materskej školy žiada rodičov, ktorí boli zapísať svoje dieťa do I. ročníkov ZŠ v meste Stropkov a majú rozhodnutie o odložení školskej dochádzky, aby ho doručili riaditeľke školy, prípadne telefonicky ohlásili o odklade dochádzky svojho dieťaťa. Toto rozhodnutie slúži materskej škole na prednostné umiestnenie dieťaťa aj v školskom roku 2020/2021.

5a1ca04d6ea101.4230984015118254854531

OZNAMY o prevádzke v mesiaci JÚN – 31.5.2020!!!

Nezabudnite – prevádzka v materskej škole v mesiaci jún je v čase od 7:00 hod do 16:00 hod.   Deti si do materskej školy nemôžu priniesť hračky.   Nedávajte deťom do skriniek pitný režim a potraviny z domu.   Pri rannom odovzdávaní dieťaťa prosíme o trpezlivosť a prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá. Rodič nesmie odprevadiť […]

Začiatkom každého nového týždňa Vám ponúkneme Aktuálnu tému týždňa, ktorou by sa riadil výchovno – vzdelávací proces v našej materskej škole. Ku každej téme vám počas celého týždňa ponúkneme rôzne zaujímavé aktivity pre deti mladšie i tie staršie. Možno sa vďaka nim zabavíte, deti sa naučia niečo nové a vďaka nim spoznáte život v materskej škole lepšie. Možno zistíte , že deti počas dní v materskej škole riešia zaujímavé aktivity, spoznávajú nové veci a získavajú nové zážitky. Kliknutím na názov AKTUÁLNA TÉMA TÝŽDŇA zobrazíte aktivity, básne, hry, nápady na pracovné a výtvarné aktivitky, ktoré hravo zvládnete aj doma 😉 Myslíme na deti a veľmi nám chýbajú.

Zajtra v záložke začnú pribúdať nové aktivity 🙂

Výzva NAKRESLI DÚHU je ukončená. Ďakujeme deťom, ktoré sa zapojili a rodičom, ktorí nám posielali fotografie.

 

Teraz máte možnosť pozdraviť svojich kamarátov  a kamarátky prostredníctvom kresleného odkazu s pozdravom. 

 

odkazy posielajte na známu adresu smedoma@msmssp.sk

Materská škola prešla prostredníctvom projektu EÚ rekonštrukciou, ktorá bola zameraná na zníženie nákladov na energie. Obnova budovy materskej školy bola zameraná na kompletnú výmenu okien, dverí, zateplenie budovy, výmenu radiátorov, výmenu úsporných svietidiel, zateplenie strechy a montáž fotovoltaických panelov.

Režim dňa v MŠ je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené výchovno-vzdelávacie ciele a rešpektované psychohygienické požiadavky detí. Každá trieda má vypracovaný denný poriadok, ktorý vymedzuje organizačné formy realizované počas dňa ako aj presne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt