Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAM

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa mesta Stropkov bude počas vianočných sviatkov prevádzka v Materskej škole, Matice slovenskej zatvorená od 23. decembra 2020 do 3. januára 2021.

 

Vzhľadom k tomu, že od 19. decembra 2020 sa v triede konvalinky budú realizovať stavebné práce budú deti z triedy konvalinky v dňoch 21. a  22. decembra 2020 rozptýlené v triedach snežienky, margarétky a zvončeky.

 

Od 4. januára 2021 bude aj vzhľadom k predpokladanému nižšiemu počtu detí a vianočným prázdninám na školách zabezpečená prevádzka v malom pavilóne.

 

Deti z tried snežienky, margarétky, zvončeky  a konvalinky budú umiestnené v malom pavilóne.

 

Vstup do veľkého pavilónu bude rodičom umožnený až od 8. januára 2021. Prosíme všetkých rodičov, aby si 22. decembra 2020 (t. j. v posledný deň prevádzky ) zobrali svojmu dieťaťu prezuvky, pyžamo, uterák domov.

 

Elokované pracovisko Bokša bude podľa usmernenia zriaďovateľa zatvorené od 23. decembra 2020 do 7. januára 2021.

 

Jana Klebanová, riaditeľka školy

kisspng-drawing-child-clip-art-5af113a5cf67c4.3057109815257486458495

Aktivity

Nahliadnite do fotogalérie  MŠ Bokša a pozrite čo majú nové obláčiky 🙂

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že od 16. novembra 2020 (pondelok) bude prevádzka vo veľkom pavilóne zabezpečená v riadnom režime. Zákonný zástupca v triedach snežienky, margarétky, zvončeky a konvalinky odovzdá a vyberie svoje dieťa v  jednotlivých triedach.  Prosíme rodičov, aby sa čo najmenej  zdržiavali v interiéri materskej školy a dodržiavali protiepidemiologické predpisy  – ochranné rúška, dezinfekciu rúk a […]

kisspng-directory-icon-folder-5a6d9f6fd1c153.8870104015171336798592

Poplatok do fondu ZRPŠ

Aj v tomto školskom roku podobne ako v minulom činí poplatok do fondu ZRPŠ sumu 15€. Prosíme rodičov, aby uhradili 15 € do konca mesiaca november učiteľkám v jednotlivých triedach, alebo službukonajúcej učiteľke pri odovzdávaní dieťaťa.    Ďakujeme.


Žiadame rodičov aby pri odovzdávaní a vyberaní dieťaťa nevstupovali do priestorov tried, používali dezinfekciu pri vstupných dverách a rúška na prekrytie horných dýchacích ciest.

Ďakujeme za pochopenie.


Upozorňujeme rodičov, aby sa oboznámili s Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a pri opätovnom nástupe je zákonný zástupca povinný  odovzdať toto vyhlásenie učiteľkám v triede – vyhlásenie je platné od 16.11.2020

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY  A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO BUDOVY

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim
z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

podľa usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 8.11.2020 je možné vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu !!!

Oznam pre elokované pracovisko Bokša

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že v čase jesenných prázdnin bude prevádzka v  materskej škole Bokša zabezpečená v riadnom režime.

 

OZNAM – jesenné prázdniny!!!

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove,  oznamuje rodičom, že v čase jesenných prázdnin bude prevádzka v materskej škole zabezpečená takto:

 

MALÝ PAVILÓN:    trieda SEDMOKRÁSKY

                                       trieda FIALKY

Deti z triedy púpavy budú umiestnené v triedach sedmokrásky a fialky. Prosíme rodičov z triedy púpavy, aby svoje dieťa v týchto dňoch odovzdali učiteľkám v dolných triedach.

 

VEĽKÝ PAVILÓN:   trieda KONVALINKY

                                        trieda ZVONČEKY

Deti z triedy margarétky a snežienky  budú umiestnené v triedach konvalinky a zvončeky. Prosíme rodičov z tried margarétky a snežienky, aby svoje dieťa v týchto dňoch odovzdali učiteľkám v horných  triedach.

 

Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt