Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

AKTUÁLNY OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ELOKOVANÉHO PRACOVISKA V BOKŠI!!!

Oznamujeme rodičom elokovaného pracoviska v Bokši, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku bude  v čase od 8.3.2021 do 16.3.2021 ( vrátane)  pre pozitívne testovaného pedagogického zamestnanca elokované pracovisko v Bokši zatvorené.

 

Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa a v prípade príznakov súvisiacich s ochorením COVID 19 kontaktovali ošetrujúceho detského lekára.

 

Riaditeľka materskej školy o tejto situácii informovala mesto Stropkov, zriaďovateľa materskej školy.

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

OZNAM – 04.03.2021

  Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že od 08.03.2021 marca (t. j. od pondelka) bude materská škola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a na základe opatrení platných od 03.03.2021 na zníženie mobility obyvateľstva poskytovať vzdelávanie iba deťom  rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej […]

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

Aktuálne informácie od 8.3.2021

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou odo dňa 8.3.2021  do 21.3.2021 sa mení a dopĺňa rozhodnutie MŠ:   Rozhodnutie ministra skolstva  

transparent-covid19-coronavirus-virus-5e7091bb9153e6.7214550615844356435953

OZNAM-trieda snežienky!

Z dôvodu pozitívne testovaného rodiča z triedy snežienky na ochorenie COVID 19,  prosíme sledovať zdravotný stav detí tejto triedy a v prípade vykazovania príznakov na ochorenie COVID 19, kontaktujte ošetrujúceho lekára, RÚVZ a informujte riaditeľku materskej školy.   Mgr. Klebanová Jana, riaditeľka školy

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt