Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

OZNAM – AKTUÁLNE!!!

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že prevádzka v obidvoch materských školách začne v pondelok 29. novembra 2021.

 

Vstup rodičom do budovy veľkého pavilónu  (trieda snežienky, konvalinky, zvončeky a margarétky) v ranných hodinách nebude umožnený. Službukonajúci zamestnanci budú  preberať dieťa od zákonného zástupcu. Žiadame rodičov, aby hneď ráno odovzdali službukonajúcej učiteľke aj aktualizované potvrdenie o bezpríznakovosti. Stiahnete si ho nižšie! Bez tohto tlačiva Vám službukonajúca učiteľka dieťa nepreberie do materskej školy.

vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Vstup rodičom vo veľkom pavilóne v odpoludňajších hodinách bude umožnený iba na spojovaciu chodbu, kde vám službukonajúci zamestnanci budú odovzdávať Vaše deti.

 

Vstup rodičom do malých tried  – sedmokrásky, púpavy a fialky bude umožnený iba do šatní. Aj tu rodič potrebuje odovzdať potvrdenie o bezpríznakovostistiahnite si ho pod ikonou v článku vyššie!

 

Vstup rodičov do materskej školy v Bokši bude umožnený iba do šatní. Rodič pri nástupe odovzdá potvrdenie o bezpríznakovosti – stiahnite si ho v článku vyššie!

 

Prosíme rodičov, ktorí sú v karanténe, alebo sú pozitívni, aby si svoje deti nechali doma. Vzťahuje sa na nich 10 dňová karanténa.

 

Upozorňujeme rodičov, aby do materskej školy dávali  iba deti zdravé!!! 

 

Pri akýchkoľvek podozreniach zmeny zdravotného stavu budeme okamžite kontaktovať rodiča, aby si dieťa  z materskej školy vyzdvihol !

 

Aj naďalej prosíme rodičov, aby pozitivitu detí na ochorenie COVID 19 hlásili riaditeľke materskej školy – 0903 428 289.

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.

OZNAM

Poplatok ZRPŠ, ktorý činí sumu 15€ je potrebné uhradiť do konca mesiaca november 2021

Ďakujeme za porozumenie.

deti

Turistická vychádzka

Októbrové počasie bolo doposiaľ veľmi príjemné a preto sa staršie deti z tried margarétky, snežienky, konvalinky a zvončeky vybrali spoznávať areál Pod vlekom. Dlhodobú vychádzku zvládli všetky deti, strávili príjemne chvíle a  prežili veselé dopoludnie. text: p. uč. Dankafoto: p. uč. Anička a Františka [ngg src="galleries" ids="980" display="basic_thumbnail"]

kisspng-child-cartoon-royalty-free-children-5ab82d352aa8f9.1319170715220196371747

Nové aktivity v triedach

Škôlkári prežili veľa nových aktivít a získali nové informácie v témach Ovocie a zelenina a Cesta nie je ihrisko. Presvedčte sa vo fotogalériách tried: púpavy, sedmokrásky a margarétky

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt