Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

deti

Aktivity

Začali sa prázdniny a školský rok ukončíme veľmi peknými aktivitami našich najmenších kamarátov 🙂[ngg src="galleries" ids="909" display="basic_thumbnail"]

5a1c053d29c708.4146178715117857891711

Rozlúčka predškolákov

Predškoláci budete nám chýbať . Veríme, že na roky, ktoré ste strávili v materskej škole budete dlho spomínať. Nech sa vám všetkým v základnej škole darí a zastavte sa niekedy na návštevu 🙂

5a1ca04d6ea101.4230984015118254854531

OZNAM O PLATBÁCH -MESIAC JÚL 2020

PLATBY PROSÍME UHRADIŤ DO 10.07.2020!Stravné: 21,75 € (15. pracovných dní v mesiaci júl 2020) 1 deň  –  1,45 €IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457Predškoláci – stravné: 3,75 € (15. pracovných dní v mesiaci júl 2020) 1 deň –  0,25 €IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457 Výchovný príspevok: 5,50 €IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 […]

Začiatkom každého nového týždňa Vám ponúkneme Aktuálnu tému týždňa, ktorou by sa riadil výchovno – vzdelávací proces v našej materskej škole. Ku každej téme vám počas celého týždňa ponúkneme rôzne zaujímavé aktivity pre deti mladšie i tie staršie. Možno sa vďaka nim zabavíte, deti sa naučia niečo nové a vďaka nim spoznáte život v materskej škole lepšie. Možno zistíte , že deti počas dní v materskej škole riešia zaujímavé aktivity, spoznávajú nové veci a získavajú nové zážitky. Kliknutím na názov AKTUÁLNA TÉMA TÝŽDŇA zobrazíte aktivity, básne, hry, nápady na pracovné a výtvarné aktivitky, ktoré hravo zvládnete aj doma 😉 Myslíme na deti a veľmi nám chýbajú.

Zajtra v záložke začnú pribúdať nové aktivity 🙂

Výzva NAKRESLI DÚHU je ukončená. Ďakujeme deťom, ktoré sa zapojili a rodičom, ktorí nám posielali fotografie.

 

Teraz máte možnosť pozdraviť svojich kamarátov  a kamarátky prostredníctvom kresleného odkazu s pozdravom. 

 

odkazy posielajte na známu adresu smedoma@msmssp.sk

Materská škola prešla prostredníctvom projektu EÚ rekonštrukciou, ktorá bola zameraná na zníženie nákladov na energie. Obnova budovy materskej školy bola zameraná na kompletnú výmenu okien, dverí, zateplenie budovy, výmenu radiátorov, výmenu úsporných svietidiel, zateplenie strechy a montáž fotovoltaických panelov.

Režim dňa v MŠ je prispôsobený podmienkam školy tak, aby mohli byť plnené výchovno-vzdelávacie ciele a rešpektované psychohygienické požiadavky detí. Každá trieda má vypracovaný denný poriadok, ktorý vymedzuje organizačné formy realizované počas dňa ako aj presne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt