Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAM pre rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa v mesiaci AUGUST 2021

Oznam o platbách: 

Platby prosíme uhradiť do 09.08.2021

STRAVNÉ: 21,75€ ( za 15 pracovných dní)
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457

 

Predškoláci + HN stravné 3,75 € ( za 15 pracovných dní)
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457

 

Výchovný poplatok: 10€
IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453

Zmena výchovného poplatku je na základe VZN 5/2021, ktoré nadobudlo účinnosť 01.08.2021.

 

Informácie pre rodičov

  • aj v čase letných prázdnin žiadame rodičov, aby privádzali svoje dieťa do MŠ do 8:30 hod. Po tejto hodine budú jednotlivé pavilóny uzamknuté

  • v mesiace august budú v prevádzke triedy: púpavy, fialky, sedmokrásky, snežienky a konvalinky

  • v triede konvalinky budú umiestnené aj deti z triedy zvončeky a Bokše

  • v triede snežienky budú umiestnené deti z triedy margarétky, Bokše a sedmokrásky

  • v triede púpavy budú umiestnené aj deti z MŠ Andreja Hlinku

  • v triede sedmokrásky budú umiestnené aj deti z MŠ Andreja Hlinku

  • v triede fialky budú umiestnené deti aj z MŠ Andreja Hlinku

 

Upozorňujeme rodičov, že v budove sa realizujú stavebné práce. Žiadame rodičov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny!

 

Upozorňujeme rodičov, že premiestňovanie detí do iných tried nebude možné nakoľko zoznamy sú spracované a jednotlivé šatne a šatňové skrinky sú označené menami detí.

 

Upozorňujeme rodičov, ktorí neprihlásili svoje dieťa a nie sú v zozname nebude možné dieťa prijať.

 

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

VZN mesta Stropkov č. 5/2021

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.   VZN č.5/2021

5a1c053d29c708.4146178715117857891711

Rozlúčka predškolákov – zvončeky

Teším sa na prvú triedu,ceruzku aj bielu kriedu.Ahoj slučka, vlnovka,čakajú ma písmenká.So škôlkou sa lúčim, hračky k sebe túlim.Zvonec zvoní školákom,budem dobrým prvákom!Zvončeky sa rozlúčili s kamarátmi v materskej škole, tetami kuchárkami i tetami upratovačkami. Prajeme všetkým budúcim školákom, aby s radosťou nastúpili do základnej školy a aby sa im darilo 🙂[ngg src="galleries" ids="971" display="basic_thumbnail"]

5a1c053d29c708.4146178715117857891711

Rozlúčka predškolákov – obláčiky

Prešli rôčky, prešli dníčky, už idete naši milí predškoláci do školičky. Veríme, že Vám tu v MŠ Bokšanská bolo  dobre s nami, otvárajú sa však školské brány. S úsmevom vkročte do prvej triedy, naučte sa hravo čísla a písmená abecedy. Dúfame,že až raz veľkí vyrastiete, vždy si na kamarátov i pani učiteľky s láskou spomeniete. […]

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt