Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Informácie o zápise detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

(kliknite na ikonu nižšie)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

covid_green

Návrat do škôl od 10.05.2021

  Nové pravidlá schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu platné od 10.05.2021 – kliknúť na ikonu

5a1c5624ebe8a0.5072619315118065009663

Aktivity

Vo fotoalbumoch tried pribudli nové aktivity, pozrite čo zaujímavé prežili a vytvorili v triedach obláčiky, snežienky zvončeky a konvalinky.

covid_green

Fungovanie MOM v meste Stropkov

  V súvislosti s nástupom všetkých detí do materských a základných škôl od 19.04.2021 dávame do pozornosti aktuálne fungovanie a prevádzkové časy MOM  v meste Stropkov.   Slovenský červený kríž – Nový riadok (parkovisko za kultúrnym strediskom) – Po – So – 8:00 – 12:00, 16:00 – 20:00 h   AdNa, s. r. o. Za […]

Usmernenie pre zákonných zástupcov predškolákov – plnenie školskej dochádzky

                                            (pokyny zobrazíte kliknutím na ikonu)


Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt