Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

 

 

 

 

OZNAM o platbách v mesiaci júl

kliknite na ikonu vľavo, alebo na textové pole

OZNAM

V školskom roku 2024/2025 otvára materská škola ďalšiu triedu na elokovanom pracovisku Bokša. Škola k dnešnému dňu má voľné miesta k umiestneniu dieťaťa do materskej školy na elokované pracovisko Bokša, prípadne aj do Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove.
V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku materskej školy 0903 428 289
Ďakujeme

Oznamujeme rodičom, že v čase prevádzky počas letných prázdni  /v mesiaci júl/ budú v prevádzke tieto triedy:


Malý pavilón: sedmokrásky a trieda fialky
Veľký pavilón: snežienky, margarétky, zvončeky a konvalinky
Trieda púpavy počas mesiaca júl nebude v prevádzke.
Zapísané deti budú zaradené do ostatných tried.
Zoznamy detí na mesiac júl budú sprístupnené dňa 01.07.2024.
Upozorňujeme rodičov, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu, aby si v piatok 28. 06.2024 vyzdvihli všetky osobné veci svojich detí.

OZNAM  O PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove na základe usmernenia zriaďovateľa mesta Stropkov oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin bude zabezpečená nasledovne:

 

Materská škola,  Matice slovenskej   740/7, Stropkov

JÚL 2024

Otvorená MŠ a ŠJ od: 01.07.2024 do 19.07.2024 /vrátane/

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 22.07.2024 do 31.07.2024

AUGUST 2024

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 01.08.2024 do 31.08.2024

 

Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov

JÚL 2024

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 01.07.2024 do 31.07.2024

AUGUST 2024

Otvorená MŠ a ŠJ od: 01.08.2024 do 20.08.2024 /vrátane/

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 21.08.2024 do 31.08.2024

 

Elokované pracoviská /Bokša a Sitniky/ budú počas celých letných prázdnin zatvorené.

V jednotlivých šatniach môžu rodičia zapísať záujem o umiestnenie dieťaťa počas letných prázdnin do vopred pripravených formulárov.

 

                                                                                                                                                          Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy  

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
Vyhláška Ministerstva školstva
Vyhláška o materských školách
Vyhláška o materských školách

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt