Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Oznam o prevádzke počas jarných prázdnin.

 

Riaditeľstvo Materskej školy  Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, z dôvodu jarných prázdnin oznamuje rodičom elokovaného pracoviska v Bokši , že prevádzka  v elokovanom pracovisku bude od 26.02.2024 do 27.02.2024 / pondelok, utorok/v dňoch od 28.02.2024 do 01.03.2024 /streda, štvrtok, piatok/ bude prevádzka v materskej škole prerušená.

 

V súrnych prípadoch rodičia môžu priviesť deti do Materskej školy Matice slovenskej 740/7 v Stropkove.

 

                                                             Mgr. Jana Klebanová

                                                     riaditeľka školy

Oznam o prevádzke počas jarných prázdnin.

 

Riaditeľstvo Materskej školy  Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, z dôvodu jarných prázdnin oznamuje rodičom, že prevádzka  v materskej škole v čase od 26. februára 2024 do 01.marca 2024 bude zabezpečená takto:

 

Malý pavilón – v prevádzke budú triedy: sedmokrásky a fialky / deti z triedy púpavy budú umiestnené v triede sedmokrásky a fialky/

 

Veľký pavilón – v prevádzke budú triedy: snežienky a zvončeky / deti z triedy margarétky budú umiestnené v triede snežienky a deti z triedy konvalinky budú umiestnené v triede zvončeky/

 

V prípade poklesu detí počas jarných prázdnin je možné znižovanie počtu tried.

Prevádzka vo všetkých triedach začne 04.03.2024 t. j v pondelok.

                                                                                                  

                                                                                              Mgr. Jana Klebanová

                                                                                                 riaditeľka školy

 

 

OZNAM – ZMENY V POPLATKOCH

 

Upozorňujeme na zmenu poplatkov platnú od 1.3.2023!

Na základe VZN č.3/2023 schváleného MsZ v Stropkove s platnosťou od 01.03.2023 sa menia poplatky za stravu a výchovný poplatok

(kliknite na ikonu)

 

Kliknite na ikonu

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
Vyhláška Ministerstva školstva
Vyhláška o materských školách
Vyhláška o materských školách

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt