Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAM – nové!!!

Od pondelka 18.01.2021 bude materská škola fungovať v rovnakom režime ako aj tento týždeň.

 

Prečítajte si kliknutím na obrázok nižšie, aktualitu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 14.01.2021

 

Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

 

– materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a rozhodne tak zriaďovateľ;

OZNAM

V súvislosti s avizovanými opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl od 11. 1. 2021 do 18. 1. 2021 Sociálna poisťovňa informuje verejnosť, že nárok na pandemické ošetrovné budú mať všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

 

  • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola bude uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),

  • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,

  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home office).

 

V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

 

Čestné vyhlásenie bez aktivovaného občianskeho preukazu

Čestné vyhlásenie s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom

 

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete tu:

 

Žiadosť o ošetrovné bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu

Žiadosť o ošetrovné s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom

Až koncom januára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

 

Využite tieto elektronické formuláre! Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie.

OZNAM

Na základe zverejneného  rozhodnutia umiestneného na webovom sídle materskej školy, ktoré vydalo mesto Stropkov ako zriaďovateľ materskej školy a na základe dnešných telefonátov zo strany zákonných zástupcov oznamujeme rodičom, že v pondelok je možné umiestniť iba dieťa, ktorého obidvaja zákonní zástupcovia spadajú do kategórie kritickej infraštruktúry, ( viď príloha).

 

Sektory kritickej infraštruktúry

Obidvaja zákonní zástupcovia sa v pondelok pri privádzaní dieťaťa musia preukázať platným potvrdením svojho zamestnávateľa ( za obidvoch rodičov) učiteľke, ktorej budú dieťa odovzdávať.

Škola nebude akceptovať ak je rodič SZČO a toto potvrdenie si vydá na svoje vlastné účely.

 

riaditeľka MŠ, Mgr. Klebanová Jana

AKTUÁLNE!!!

rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 05.01.2021 si prečítate kliknutím na obrázok

 

 

s tým súvisí aj rozhodnutie zriaďovateľa materskej školy – Mesto Stropkov vydáva rozhodnutie k aktuálnej pandemickej situácii, ktoré platí odo dňa 11.01.2021.

rozhodnutie mesto

 

Deti, ktoré budú navštevovať Materskú školu, budú naďalej umiestnené v malom pavilóne.

 

Rodičia detí z elokovaného pracoviska v Bokši, ktorí spadajú do vyššie spomenutej výnimky môžu umiestniť svoje dieťa v materskej škole Matice slovenskej, preukážu sa zároveň potvrdením od zamestnávateľa, že nemôžu prácu vykonávať z domu.

 

Ak zákonný zástupca nemôže vykonávať zamestnanie z domu, preukáže sa od pondelka potvrdením od zamestnávateľa učiteľke, ktorej bude dieťa odovzdávať.

 

riaditeľka MŠ, Mgr. Klebanová Jana

OZNAM – Zmena prevádzky v elokovanom pracovisku Bokša

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že prevádzka v elokovanom pracovisku Bokša začne v pondelok 11. januára 2021.


Prevádzka v MŠ Matice slovenskej v Stropkove je do konca týždňa v nezmenenom režime (prevádzka iba v malom pavilóne v triedach sedmokrásky, púpavy a fialky).

 

Deti z tried snežienky, margarétky, zvončeky  a konvalinky budú umiestnené v malom pavilóne.

 

Jana Klebanová, riaditeľka školy

 

UPOZORNENIE

 

Riaditeľka školy upozorňuje rodičov, aby bezodkladne informovali riaditeľku školy (telefonicky, emailom), prípadne učiteľky v triede o pozitívnom testovaní na Covid 19.


Prosíme tiež rodičov, aby v prípade pozitívneho testovania jedného z členov rodiny nevstupovali do budovy materskej školy.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva pravidelne informuje riaditeľku školy o pozitívnych rodičoch a to z dôvodu ďalšieho možného šírenia nákazy.

 

Zákonný zástupca je preto povinný informovať školu o tomto stave a ponechať si svoje dieťa v karanténe.

5a1bcbf1c52d66.9189123915117711218077

Mikuláško v Bokši

Aj obláčiky v Bokši sa dočkali Mikuláška, ktorý im priniesol darčeky. Deti sa za darčeky poďakovali a Mikuláškovi pripravili program, aby sa u nich dobre cítil. Ďakujeme Mikuláško, že si prišiel 🙂

5a1bcbf1c52d66.9189123915117711218077

Mikuláško na návšteve

Mikuláš dnes prišiel s anjelikom. A viete prečo nezobral so sebou čerta? Lebo všetky deti v našej materskej škole sú poslušné a dobré 🙂 Veru ich Mikuláško aj pochválil za krásne básničky a pesničky, ktoré si deti pre Mikuláška pripravili. Rozdal darčeky, odfotil sa s deťmi a ponáhľal sa rozdávať darčeky iným deťom. Ďakujeme Mikuláško, […]

kisspng-drawing-child-clip-art-5af113a5cf67c4.3057109815257486458495

Aktivity

Nahliadnite do fotogalérie  MŠ Bokša a pozrite čo majú nové obláčiky 🙂


Žiadame rodičov aby pri odovzdávaní a vyberaní dieťaťa nevstupovali do priestorov tried, používali dezinfekciu pri vstupných dverách a rúška na prekrytie horných dýchacích ciest.

Ďakujeme za pochopenie.


Upozorňujeme rodičov, aby sa oboznámili s Vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a pri opätovnom nástupe je zákonný zástupca povinný  odovzdať toto vyhlásenie učiteľkám v triede – vyhlásenie je platné od 16.11.2020

OZNAM O ZÁKAZE VSTUPU DO BUDOVY  A O VÝNIMKÁCH ZO ZÁKAZU VSTUPU DO BUDOVY

podľa § 3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim
z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

podľa usmernenia Ministerstva školstva SR zo dňa 8.11.2020 je možné vstúpiť do priestorov školy alebo školského zariadenia až po tom, ako sa osoba preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu !!!

Oznam pre elokované pracovisko Bokša

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove, oznamuje rodičom, že v čase jesenných prázdnin bude prevádzka v  materskej škole Bokša zabezpečená v riadnom režime.

 

OZNAM – jesenné prázdniny!!!

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove,  oznamuje rodičom, že v čase jesenných prázdnin bude prevádzka v materskej škole zabezpečená takto:

 

MALÝ PAVILÓN:    trieda SEDMOKRÁSKY

                                       trieda FIALKY

Deti z triedy púpavy budú umiestnené v triedach sedmokrásky a fialky. Prosíme rodičov z triedy púpavy, aby svoje dieťa v týchto dňoch odovzdali učiteľkám v dolných triedach.

 

VEĽKÝ PAVILÓN:   trieda KONVALINKY

                                        trieda ZVONČEKY

Deti z triedy margarétky a snežienky  budú umiestnené v triedach konvalinky a zvončeky. Prosíme rodičov z tried margarétky a snežienky, aby svoje dieťa v týchto dňoch odovzdali učiteľkám v horných  triedach.

 

Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt