Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

5a1c5624ebe8a0.5072619315118065009663

Aktivity

Vo fotoalbumoch tried pribudli nové aktivity, pozrite čo zaujímavé prežili a vytvorili v triedach obláčiky, snežienky zvončeky a konvalinky.

kisspng-directory-icon-folder-5a6d9f6fd1c153.8870104015171336798592

Mapa COVID školský automat

Oboznámte sa s novým COVID ŠKOLSKÝM AUTOMATOM s účinnosťou od 19.04.202 obnoveným v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 školské vyučovanie nasledovne:   […]

OZNAM O PREVÁDZKE od 12.04.2021

 

 

Od pondelka 12.04.2021 je podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR materská škola dostupná pre deti všetkých rodičov.

 

Platnosť testov – platnosť testu zákonných zástupcov, u ktorých je vyžadovaný, platí 7 kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

Návrat do škôl 2021 (platný od 19.04.2021)

 

Aj naďalej žiadame rodičov, aby pri odovzdávaní dieťaťa odovzdali službukonajúcej učiteľke čestné vyhlásenie!

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE k stiahnutiu platné od 12.04.2021

 

Službukonajúce učiteľka má právo nahliadnuť do výsledku testu, vstup do budovy materskej školy bude povolený len s NEGATÍVNYM výsledkom testovania( alebo s platnou výnimkou)!!!

 

Pri vstupe do vnútorných priestorov, je zákonný zástupca povinný mať prekryté horné dýchacie cesty RESPIRÁTOROM!!!

 

UMSERNENIE  k používaniu rúšok a respirátorov v školách

 

USMERNENIE  Úradu verejného zdravotníctva, kedy je potrebné nosiť rúško, či respirátor

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt