Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Nový OZNAM !!!

 

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude od  19.10.2020 – pondelok,  zabezpečená nasledovne:

 

Veľký pavilón  – rodičom  bude umožnený vstup do budovy s rúškom 

–  dieťa môže priviesť do šatne materskej školy iba jeden zo zákonných zástupcov

do tried rodičia nebudú mať vstup povolený

-pred vstupom na spojovacej chodbe rodič odovzdá svoje dieťa učiteľke, ktorá bude mať v ranných hodinách službu 

– v popoludňajších hodinách bude platiť ten istý režim 

 

Malý pavilón:  rodičom bude umožnený vstup do šatne 

– každý rodič odovzdá dieťa učiteľke v čo najkratšom čase. 

 

Prosíme rodičov, aby si pred vstupom do šatní vydezinfikovali ruky a mali nasadené rúško s prekrytím horných dýchacích ciest.

 

Aj naďalej prosíme rodičov, aby akékoľvek podozrenia ohľadom pandémie COVID 19 okamžite hlásili riaditeľke školy! 

Všetky vstupné dvere budú po 8:30 hod uzamknuté.

 

Vstup rodičov k vedúcej školskej jedálne bude zakázaný.  

 

Mgr. Klebanová Jana
riaditeľka školy

kisspng-drawing-child-clip-art-5af113a5cf67c4.3057109815257486458495

Aktivity

Môžete nahliadnuť do tried púpavy, fialky, margarétky, snežienky a konvalinky 🙂 Pribudli nové aktivity, ktoré zažili deti týchto tried.

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

Usmernenie

  Na základe tohto usmernenia žiadame rodičov, aby nahlasovali učiteľkám v triede neprítomnosť detí v MŠ ak im bola nariadená karanténa/izolácia, alebo ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.   Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni   Podľa bodu č. 4 Rozhodnutia ministra […]

kisspng-homework-student-writing-clip-art-5ad7b05083f204.3292854515240848165405

Aktivity

Prvý mesiac škôlkári úspešne zvládli a prežívajú pekné dni, aj napriek situácii, ktorá vládne okolo. Aktivity  v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v záložke TRIEDY na bočnom paneli.

VYHLÁSENIE k stiahnutiu

Žiadame rodičov, aby každé dieťa malo v šatňovej skrinke DVE RÚŠKA. Chceme poprosiť, aby  rodičia pri odovzdávaní a preberaní dieťaťa mali na tvári rúško a dodržiavali rozostupy pred dverami materskej školy.

Ďakujeme

pravidlá

Žiadame rodičov, aby sa v odpoludňajších hodinách – po vybratí dieťaťa z triedy, alebo školského dvora nezdržiavali v areáli školy z dôvodov pandémie, ale rovnako aj z dôvodu dodržania bezpečnosti ostatných detí.

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt