Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Čítajte nové informácie-kliknite na tento odkaz!

 

OZNAMY O PLATBÁCH v novom školskom roku 2021/2022  si prečítajte v tomto odkaze!!!

 

Čestné vyhlásenie

 

( zároveň tieto informácie a zápisný lístok, nájdete na bočnej lište pod názvom Poplatky – školský rok 2021/2022)

 

Po 8:30 hodine budú vstupné dvere do jednotlivých pavilónov uzamknuté!

kisspng-red-heart-stereo-cartoon-red-exclamation-mark-5a73637e533040.5917014615175115503408

Triedne aktívy MŠ Matice slovenskej – NOVÉ!

Pozývame rodičov na triedne aktívy, ktoré sa budú konať budúci týždeň v týchto triedach:   20.09.2021 – pondelok  15:30 hod.  – trieda MARGARÉTKY 21.09.2021 – utorok 15:30 hod. – trieda SEDMOKRÁSKY 22.09.2021 – streda 15:30 hod. trieda FIALKY 23.09.2021 – štvrtok 15:30 hod. trieda PÚPAVY   Prosíme rodičov, aby dodržiavali opatrenia spojené s pandemickou situáciou […]

5a1ca04d6ea101.4230984015118254854531

Školský semafor

Školský semafor je prostriedok na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole na troch úrovniach, o ktorých vás budeme pravidelne informovať. Zelená farba predstavuje stav, kedy v materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 alebo je jedna […]

kisspng-directory-icon-folder-5a6d9f6fd1c153.8870104015171336798592

Informácie k začiatku školského roka

Vážení rodičia,zoznamy detí na školský rok 2021/2022 nájdete v deň nástupu do MŠ na dverách jednotlivých tried. Deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy, a preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii […]

Každý zákonný zástupca je povinný v zmysle Školského semafora v školskom roku 2021/2022 zverejneného na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR odovzdať pri nástupe dieťaťa  v prvý deň nového školského roka do materskej školy písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (zverejnené k stiahnutiu nižšie-kliknite na ikonku). Bez tohto písomného vyhlásenia Vám učiteľka dieťa neprevezme!

Toto písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti je rodič povinný predkladať učiteľkám v triede vždy, ak dieťa chýba 3 a viac po sebe nasledujúcich dní!

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt