Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Poplatok za pranie posteľnej bielizne : 8€ 


Poplatok za hygienické potreby: 5€ 

Poplatky za pranie posteľnej bielizne a hygienické potreby je potrebné uhradiť do konca mesiaca september učiteľkám v jednotlivých triedach.


Poplatok ZRPŠ:  15€ – prosíme hradiť do konca mesiaca november

 

 

Zmeny bankových platieb od 1.2.2016
Od 1. februára 2016 sa čísla účtov menia na IBAN (International Bank Account Number – medzinárodné bankové číslo účtu)
Naše čísla účtov sa menia takto:
za výchovný poplatok: IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453
za stravu: IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457

Oznam o poplatkoch za výchovu a vzdelávanie zo dňa 24.8.2016

OZNAM O POPLATKOCH za stravu a výchovný poplatok V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

 

Zápisný lístok pre novoprijaté deti

 

OZNAM O PLATBÁCH

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt