Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Učiteľky: Bc. Anna Gombárová, Mgr. Adriána Slivková

trieda 3 – 4 ročných detí

denný poriadok


Ovocie a zelenina

Deti zo sedmokrások   v priebehu celého týždňa spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny.

text a foto: p. uč Anička


Ako sa správame na ceste

Deti si počas celého týždňa osvojovali základné zásady správania sa na ceste. Spoznávali prechod pre chodcov, semafor či riadili premávku.

text a foto: p.uč Aďka

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt