Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Vedenie MŠ

riaditeľka MŠ:    Mgr.Klebanová Jana
zástupkyňa MŠ: Korekáčová Dana

Pedagogickí zamestnanci

Pariláková Františka

Bc. Gombárová Anna

Mgr. Bredová Jana

Gojdičová Tatiana

Knapeková Pavla

Mgr. Kmiťová Silvia

 

Mgr. Humeníková Michaela

Čengerová Dana

Mgr. Slivková Adriána 

Mgr. Ličková Daniela 

Mgr. Andrejovská Slávka 

Mačošková Anna

Pedagogickí asistenti

Mgr. Ivana Džopková

Mgr. Dana Kupcová

Školský špeciálni pedagógovia

Mgr. Katarína Rudá

Mgr. Katarína Filarská

Školská jedáleň - Ostatní zamestnanci

Vedúca školskej jedálne:
Natália Gondeková

Dana Kocáková

Mária Havajová

Alena Beľaková

Olina Polaščíková

Paľo Milan
Hutňanová Jana
Leľová Marta
Juhasová Kvetoslava

MŠ Bokša – elokované pracovisko

pedagogickí zamestnanci:

Mgr. Michaela Skysľaková

Mgr. Alena Kaščáková

upratovačka a kuchárka:

Ing. Iveta Cichá

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt