Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Ministerstvo skolstva SR
Logo Plán obnovy
Logo Financované EÚ

 

Cieľom výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl (ďalej len ,materská škola´) prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

Zverejnenie hodnotenia aktualizačného vzdelávania Tvorenie digitálneho vzdelávacieho obsahu

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt