Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

Žiadame rodičov, aby v prípade, že ich dieťa nie je v materskej škole prítomné viac ako tri dni po sebe sú povinní vyplniť vyhlásenie o bezinfekčnosti a odovzdať ho učiteľke pri príchode do triedy .

 

vyhlásenie 

Triedne aktívy sa rušia z dôvodu nariadenia Ministerstva školstva, kvôli zhoršeniu pandemickej situácie na Slovensku

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu aktualizovalo usmernenie k prevádzke školy.

 

Po každom prerušení dochádzky žiaka do materskej školy v trvaní viac ako tri dni zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 

Aktualizované vyhlásenie o bezinfekčnosti je uvedené v prílohe.

 

AKTUALIZOVANÉ VYHLÁSENIE o  bezinfekčnosti

Vzhľadom k aktuálnej situácii s pandémiou COVID 19 chceme poprosiť rodičov, aby pravdivo informovali učiteľky v jednotlivých triedach o navštívených hromadných akciách (svadby, oslavy). Pristupujme  prosím zodpovedne nielen k zdraviu svojich blízkych, ale aj k zdraviu všetkých detí a zamestnancov materskej školy.

 

Prosíme rodičov, aby pri vstupe do budovy materskej školy používali rúško a dezinfekciu.

 

Za porozumenie ďakujeme.

Žiadame rodičov, aby sa v odpoludňajších hodinách – po vybratí dieťaťa z triedy, alebo školského dvora nezdržiavali v areáli školy z dôvodov pandémie, ale rovnako aj z dôvodu dodržania bezpečnosti ostatných detí.

Prosíme rodičov, aby zabezpečili svojmu dieťaťu:

 

detský uterák, pyžamo, prezuvky ( nie crocsy), hrebeň.

 

Mladším deťom prosíme nechať v šatňovej skrinke náhradné oblečenie.

Oznamujeme rodičom, že prevádzka v materskej škole a elokovanom pracovisku V Bokši začína 2.9.2020 o 6:30 hod.

 

Prevádzka v materskej škole je do 16:30 hod. 

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas príchodu do materskej školy –  8:30 hod. Vchody budú po 8:30 hod. uzamknuté.

 

V súvislosti s pandémiou COVID 19 môže zákonný zástupca vstúpiť do jednotlivých šatní a budovy materskej školy iba s rúškom. Zároveň žiadame rodičov, aby zabezpečili svojmu dieťaťu 2 rúška a nechali ich v šatňovej skrinke svojho dieťaťa.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt