Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Učiteľky: 

trieda 3 – 4 ročných detí

denný poriadok


 

 

 

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

Deti z triedy Fialky sa zoznamujú, spievajú, zdokonaľujú sa vo výtvarných technikách, tešia sa zo spoločnej práce.

text a foto: p. uč Ľubka

Mama, Mamka, Mamička dám ti božtek na líčka ❤️

Deti z triedy Fialky si pri príležitosti Dňa Matiek pripravili bohatý program plný básničiek, pesničiek a tančekov pre svoje milované Mamičky.

text a foto: p. uč Danka

 Fialky tento týždeň preberali tému o domácich zvieratách a ich mláďatách,poznávali rozdiely medzi nimi, vyfarbovali, spievali a maľovali kačicu, na vychádzke navštívili koníkov.

text a foto: p. uč Ľubka

V triede Fialky sme sa venovali téme o časových vzťahoch. Deti pomenovali dni v týždni, poznávali rozdiely medzi dňom a nocou, maľovali na danú tému.

text a foto: p. uč Ľubka

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

Deti z triedy Fialky sa zoznamujú, spievajú, zdokonaľujú sa vo výtvarných technikách, tešia sa zo spoločnej práce.

text a foto: p. uč Ľubka

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

 

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

Deti z triedy Fialky sa zoznamujú, spievajú, zdokonaľujú sa vo výtvarných technikách, tešia sa zo spoločnej práce.

text a foto: p. uč Ľubka

 

 Fialky tento týždeň preberali tému o domácich zvieratách a ich mláďatách,poznávali rozdiely medzi nimi, vyfarbovali, spievali a maľovali kačicu, na vychádzke navštívili koníkov.

text a foto: p. uč Ľubka

[ngg src=”galleries” ids=”1125″ display=”basic_thumbnail”á

 

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

Deti z triedy Fialky sa zoznamujú, spievajú, zdokonaľujú sa vo výtvarných technikách, tešia sa zo spoločnej práce.

text a foto: p. uč Ľubka

 

Marec je mesiac venovaný knihám, preto aj deti z triedy sedmokrásky a fialky navštívili kníhkupectvo. Videli tam množstvo kníh, ktoré si mohli prezrieť a prelistovať. Ďakujeme tete knihovníčke za milé privítanie. 

 

Deti z tried Fialky a Sedmokrásky sa zúčastnili Vianočného posedenia pri stromčeku. Spoločne si zaspievali, zarecitovali a popriali si pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače,
Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Vianoce sú s tými, ktorých ľúbime,
ale aj s tými, na ktorých myslíme.

 

Šťastné a Veselé Vianoce prajú učiteľky z tried Fialky a Sedmokrásky

 

text a foto: p. uč Danka a Slávka

 

Deti z triedy Fialky sa zoznamujú, spievajú, zdokonaľujú sa vo výtvarných technikách, tešia sa zo spoločnej práce.

text a foto: p. uč Ľubka

V triede Fialky sme sa venovali téme o časových vzťahoch. Deti pomenovali dni v týždni, poznávali rozdiely medzi dňom a nocou, maľovali na danú tému.

text a foto: p. uč Ľubka

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt