Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Učiteľky: Tatiana Gojdičová, Mgr. Daniela Ličková

trieda 3 – 4 ročných detí

denný poriadok

 


Cesta nie je ihrisko

” Ked červena zabliká, nepohnem sa z chodníka,

Oranžova svieti, pripravte sa deti!

Iba farba zelená, voľnú cestu znamená ”

Deti z triedy fialky si osvojovali základné zásady spravania sa na ceste. Spoznávali priechod pre chodcov, semafor, dopravné značky.  ” 

text a foto: p. uč. Daniela

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt