Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Rada školy na svojom stretnutí zo dňa 18.5.2010

– vzala na vedomie správu o rozpočte MŠ na kalendárny rok 2010

– oboznámila sa so stavom výchovno – vzdelávacej činnosti a činnosti metodického združenia

– bola oboznámená so zápisom detí do ZŠ, taktiež do MŠ – v školskom roku 2010 / 2011 MŠ očakáva  počet detí na úrovni školského roka 2009 / 2010

– bola oboznámená s organizačnými zmenami v MŠ – odchod dohodou zamestnanca školskej jedálne a administratívnej zamestnankyne

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt