Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

dandy

1 2 3 58

Prečítajte si Všeobecné záväzné nariadenie mesta Stropkov č. 5/2021

o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške  príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.

 

VZN č.5/2021

Teším sa na prvú triedu,ceruzku aj bielu kriedu.

Ahoj slučka, vlnovka,čakajú ma písmenká.

So škôlkou sa lúčim, hračky k sebe túlim.

Zvonec zvoní školákom,budem dobrým prvákom!

Zvončeky sa rozlúčili s kamarátmi v materskej škole, tetami kuchárkami i tetami upratovačkami. Prajeme všetkým budúcim školákom, aby s radosťou nastúpili do základnej školy a aby sa im darilo 🙂

Prešli rôčky, prešli dníčky, už idete naši milí predškoláci do školičky. Veríme, že Vám tu v MŠ Bokšanská bolo  dobre s nami, otvárajú sa však školské brány. S úsmevom vkročte do prvej triedy, naučte sa hravo čísla a písmená abecedy. Dúfame,že až raz veľkí vyrastiete, vždy si na kamarátov i pani učiteľky s láskou spomeniete.

 

“Zvonec zvoní, slnko svieti, trieda je už plná detí…” v duchu textu známej piesne sa dnes lúčili predškoláci. Okrem darčekov si z materskej školy odnášajú veľa pekných zážitkov a milých spomienok. Prajeme im v škole veľa úspechov.

Oznam o platbách za mesiac august 2021!

Preplatky  predškolákov za stravu v  Materskej školy Matice slovenskej budú zákonným zástupcom vrátené  v mesiaci august 2021.

 

PLATBY PROSÍME UHRADIŤ DO 09.08.2021

 

Stravné: 21,75€ (za 15. pracovných dní za august 2021) 1 deň = 1,45 €
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457


Predškoláci+HN stravné: 3,75€ (za 15.pracovných dní za august 2021) 1 deň = 0,25 €
IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457


Výchovný príspevok: 10 € na základe schválenie nového VZN, ktoré nadobúda účinnosť dňa 1.8.2021
IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453

 

Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuje na telefónne čísla:


0915 554 232 Gondeková – vedúca ŠJ
0903 428 289 Klebanová – riaditeľka MŠ

 

Žiadame rodičov, ktorí budú mať od septembra predškoláka, aby výchovný príspevok 10 € už neuhrádzali. Podľa zákona sa za predškoláka považuje dieťa, ktoré k 31.08.2021 dovŕši  5 rokov veku.

 

Predškoláci ukončili projekt Dajme spolu gól súťažným dopoludním na ihrisku. Spolu s trénerom si preverili rýchlosť, šikovnosť a prežili pekný deň.

 

Margarétky so snežienkami si dnes urobili výlet do ZOO. Navštívili zvieratká a strávili pekné a veselé dopoludnie 🙂

1 2 3 58

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt