Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

OZNAMY

Oznamujeme rodičom, ktorých deti nebudú navštevovať počas letných prázdnin materskú školu, aby v posledný júnový deň vyzdvihli deťom osobné veci.

 

Oznamujeme rodičom detí z triedy snežienky, aby 30. júna 2022 (t. j. vo štvrtok) vyprázdnili šatňové skrinky. Šatňa triedy snežienky počas letných prázdnin nebude funkčná. Deti z triedy snežienky budú počas letných prázdnin umiestnené v triede zvončeky. Od 1. júla 2022 budú na šatňových dverách nové, aktuálne zoznamy detí platné pre mesiac júl 2022.

 

Oznamujeme rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin v mesiaci júl bude v triedach púpavy, sedmokrásky, fialky, margarétky, zvončeky a konvalinky.
Zároveň upozorňujeme rodičov, že v mesiaci júl počas prevádzky sa budú  realizovať stavebné práce v triede snežienky a na spojovacích chodbách. Prosíme rodičov o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov!

 

 

Ďakujeme za porozumenie

 

 

 

 

Rozlúčka predškolákov

Dňa 28.6.2022 sa v dopoludňajších hodinách na školskom dvore bude konať rozlúčka predškolákov. Naši predškoláci sa rozlúčia so svojimi mladšími kamarátmi, tetami kuchárkami, tetami upratovačkami. Čaká ich príjemné dopoludnie plné básní, piesní a prekvapení spolu so svojimi mladšími kamarátmi a učiteľkami.

kisspng-fathers-day-love-daughter-mother-father-s-day-cartoon-characters-5a785e95a82200.7453520815178379736887

Deň otcov – NOVÉ FOTO!

Tešíme sa, že ockovia prijali naše pozvanie a strávili s deťmi jedno veľmi pekné popoludnie. Vypočuli si pekné veršíky, pieseň, zašportovali si spolu s deťmi, ochutnali super guláš a strávili príjemné chvíle spolu so svojimi najmenšími. Tešíme sa na Vás pri takejto peknej akcii aj o rok.[ngg src="galleries" ids="1061" display="basic_thumbnail"] 

kisspng-window-theater-drapes-and-stage-curtains-pelmet-curtains-5ab64bd21e20d2.7221700315218964021234

Zlatá rybka

Herci prešovského divadla deti potešili rozprávkou Zlatá rybka. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo a hercov odmenili veľkým potleskom.[ngg src="galleries" ids="1060" display="basic_thumbnail"]

kisspng-train-rail-transport-passenger-car-clip-art-cartoon-cute-old-steam-train-5a7dbc8b213125.769215451518189707136

Výlet predškolákov

Výlet predškolákov sa vydaril a všetky deti prežili spoločne s rodičmi veľmi pekný deň v areáli Alpinka v Košiciach. Vagóniky detskej historickej železnice nás priviezli do areálu, kde sme strávili veľmi príjemné chvíle. Počasie bolo príjemné, nálada ešte lepšia, deti sa vyšantili, liezli, strávili čas v Elementals parku a na tento výlet budeme všetci dlho […]

USMERNENIE K PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN


Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka v materskej škole počas letných prázdnin zabezpečená takto:


Mesiac júl:
elokované pracovisko Bokša – zatvorené
MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov: otvorená od 01.07.2022 do 22.07.2022 /vrátane/


Mesiac august:
elokované pracovisko Bokša – zatvorené
MŠ Matice slovenskej 740/7, Stropkov: zatvorená
MŠ Andreja Hlinku 1726/27, Stropkov: otvorená od 01.08.2022 do 19.08.2022 / vrátane/


Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám.

Termín nahlásenia: do 03.06.2022

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH POČAS PANDÉMIE OCHORENIA
COVID-19 A MIMORIADNEJ SITUÁCIE

 

 

 

Prosíme rodičov, aby od pondelka odovzdávali písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti platné od 10.05.2022, ktoré si stiahnete kliknutím na ikonu nižšie

 

 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu, bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školskéhozariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.
Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

 

platné od 04.05.2022

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

 
Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
 
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
 
Vyhláška Ministerstva školstva
 
Vyhláška o materských školách
 
Zákon o výchove a vzdelávaní

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt