Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Materská škola na ulici Matice slovenskej 740/7 v Stropkove je 8- triedna, pavilónového typu. Sedem tried je v prevádzke na Ulici Matice slovenskej 740/7. Jedna trieda je na elokovanom pracovisku Bokšanská 1355/5. Škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Aktivity k Medzinárodnému dňu detí

 

3.6.2024 – V spolupráci s MŠK sa uskutoční športové dopoludnie – žiadame rodičov, aby deťom zabezpečili vhodné oblečenie, obuv a pitný režim

4.6.2024 – divadelné predstavenie CILILING „ Trampoty vodníka Plutvu“ – vstupné 1,50€

5.6.2024 – diskotéka

6.6.2024 – workshop (s  výrobou ručne točených sviečok) pre predškolákov, mladšie deti návšteva ZOO

7.6.2024 – zábavné dopoludnie – nafukovacie atrakcie na školskom dvore a v školskej záhrade

 

V prípade nepriaznivého počasia sa niektoré aktivity budú meniť.

OZNAM  O PREVÁDZKE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove na základe usmernenia zriaďovateľa mesta Stropkov oznamuje rodičom, že prevádzka počas letných prázdnin bude zabezpečená nasledovne:

 

Materská škola,  Matice slovenskej   740/7, Stropkov

JÚL 2024

Otvorená MŠ a ŠJ od: 01.07.2024 do 19.07.2024 /vrátane/

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 22.07.2024 do 31.07.2024

AUGUST 2024

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 01.08.2024 do 31.08.2024

 

Materská škola, Andreja Hlinku 1762/27, Stropkov

JÚL 2024

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 01.07.2024 do 31.07.2024

AUGUST 2024

Otvorená MŠ a ŠJ od: 01.08.2024 do 20.08.2024 /vrátane/

Zatvorená MŠ a ŠJ od: 21.08.2024 do 31.08.2024

 

Elokované pracoviská /Bokša a Sitniky/ budú počas celých letných prázdnin zatvorené.

V jednotlivých šatniach môžu rodičia zapísať záujem o umiestnenie dieťaťa počas letných prázdnin do vopred pripravených formulárov.

 

Záujem žiadame nahlásiť do  12. júna 2024!!!

                                                                                                                                                                  Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy  

 

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK

2024/2025

kliknite na názov, alebo na ikonku vľavo

 

 

OZNAM – ZMENY V POPLATKOCH

 

Upozorňujeme na zmenu poplatkov platnú od 1.3.2023!

Na základe VZN č.3/2023 schváleného MsZ v Stropkove s platnosťou od 01.03.2023 sa menia poplatky za stravu a výchovný poplatok

(kliknite na ikonu)

 

Kliknite na ikonu

Tlačivá a vyhlášky na stiahnutie

Žiadosť o prijatie do Materskej Školy
Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa
Vyhláška Ministerstva školstva
Vyhláška o materských školách
Vyhláška o materských školách

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt