Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

V stredu 3.10. sa v čase 9:00 – 11:00 uskutočnilo cvičenie civilnej ochrany pri simulovanom úniku čpavku zo zimného štadióna s následnou cvičnou evakuáciou detí našej materskej školy. Deti spolu so zamestnancami materskej školy všetko zvládli a koniec tejto akcie spestrili deťom príslušníci Hasičského a záchranného zboru a psovodi s cvičeným psíkom Polom 😉

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt