Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materských školách v čase od 20. mája 2019 do 31. mája 2019.

Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zákonný zástupca riaditeľke školy. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy, zástupkyne školy a tiež si ju môžu stiahnuť z webového sídla školy www.msmssp.sk.

 

Do materskej školy je možné zapísať dieťa:

 vo veku od troch do šiestich rokov
 prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti ktorým bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,  alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky, toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do konca mája
 vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy a ak je dieťa odplienkované.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt