Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, MATICE SLOVENSKEJ 740/7 V STROPKOVE NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017  bude prebiehať od  02.05.2016 do 31.05.2016 / v zmysle vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole/. Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky materskej školy v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod..

Žiadosť si môžete stiahnuť aj z webovej stránky materskej školy www.msmssp.sk
Do materskej školy možno zapísať dieťa:
– vo veku od troch do šiestich rokov,
– prednostne sú prijímané deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
– ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky alebo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky; toto rozhodnutie predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ spravidla do 13. mája,
– vo veku od dvoch rokov, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a priestorové podmienky školy.
riaditeľka MŠ

Mgr. Jana Klebanová

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt