Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Výsledky volieb za zákonných zástupcov do Rady školy pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove na
funkčné obdobie rokov 2016-2020, ktoré sa konali 25.04.2016.
1. Lenka Sušinová
2. Petra Bujdošová
3. Bc. Marcela Slivková
4. Ing. Silvia Prusáková

Výsledky volieb zákonných zástupcov do Rady školy pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove na funkčné obdobie rokov 2016-2020, ktoré sa konali 25.04.2016.
1. Lenka Sušinová
2. Petra Bujdošová
3. Bc. Marcela Slivková
4. Ing. Silvia Prusáková

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt