Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Dňa 28. septembra 2020 sa konalo ustanovujúce zasadnutie rady školy. Tajným hlasovaním boli zvolení do jednotlivých funkcií títo členovia:


Mgr. Slávka Andrejovská – predseda Rady školy
Pavol Bačik – podpredseda Rady školy
Mgr. Soňa Kulíková – tajomník Rady školy

 

Ostatní členovia: 

 

Anna Marušáková – zástupca pedagogických zamestnancov


Alena Beľaková – zástupca nepedagogických zamestnancov


Ivana Kuzmová – zástupca rodičov


Michaela Sušinová DiS, art. – zástupca rodičov


Mgr. Mária Šmajdová – zástupca zriaďovateľa


Ing. Iveta Špaková – zástupca zriaďovateľa


Mgr. Vilám Mihok – zástupca zriaďovateľa (poslanec MsZ)


Milan Pavúk – zástupca zriaďovateľa (poslanec MsZ)

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt