Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Letné prázdniny bežia v plnom prúde, ale my sa už pomaly začíname zamýšľať nad organizáciou nového školského roka 2015/2016. Na základe skúseností z predchádzajúcich školských rokov by sme chceli touto cestou osloviť rodičov a všetkých partnerov, ktorí participujú na chode materskej školy. Obraciame sa na Vás s požiadavkou, ohľadom dodržiavania bezpečnosti a plynulého priebehu všetkých organizačných foriem v rámci dňa v materskej škole.
Nakoľko priestory materskej školy a priestory areálu školského dvora majú slúžiť v prvom rade k využívaniu pre aktivity materskej školy, chceli by sme požiadať všetkých rodičov o dodržiavanie školského poriadku.
Pobyt vonku materská škola musí realizovať v rámci Štátneho vzdelávacieho programu v čase priaznivého počasia, aj dvakrát denne. Pokiaľ je pekné jesenné a jarné počasie veľmi radi využívame areál školského dvora a školskej záhrady k rôznym pohybovým aktivitám. Prekážkou, ktorá nám bráni realizovať tieto aktivity naplno je zdržiavanie sa rodičov s deťmi v areáli materskej školy. Týmto by sme chceli požiadať rodičov, ktorí si v odpoludňajších hodinách vyzdvihnú svoje dieťa, aby sa nezdržiavali v uvedených priestoroch.
Vzhľadom k tomu, že materskú školu navštevuje 168  detí, z dôvodu zdržiavania sa cudzích ľudí v areáli školy nemá učiteľka prehľad o deťoch a je týmto pádom ohrozená bezpečnosť detí, ktoré sa zdržiavajú na školskom dvore.
Ďalší problém, ktorý ťaží materskú školu sú malé priestory jednotlivých šatní . Touto cestou žiadame rodičov, aby v priebehu celého školského roka  nenechávali detské bicykle, kolobežky, nadrozmerné detské autá a kočíky v šatniach, ale ani  v priestoroch chodieb.  Jednotlivé šatne sú malé a sú zničené z dôvodu neopatrného  uloženia uvedených vecí. Zároveň žiadame a upozorňujeme rodičov, aby nelepili na skrinky v šatniach žiadne nálepky a upozorňovali na to aj svoje deti.
Materská škola nezodpovedá za zmiznutie detských vecí a predmetov.
Školský poriadok materskej školy, ktorý je sprístupnený rodičom prostredníctvom internetovej stránky materskej školy, upozorňuje na tieto skutočnosti.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt