Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Upozorňujeme rodičov, ktorí na základe Všeobecne záväzného nariadenia mesta
Stropkov uhrádzajú poplatok 5,50 €, aby tento poplatok za mesiac december uhradili
v stanovenom termíne.

V mesiaci december neposielajte na účet materskej školy poplatok na mesiac január
2020. Ten na účet zašlite spolu s februárovým poplatkom až v januári 2020.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt