Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Školský semafor je prostriedok na udržanie bezpečného prostredia v školách po dobu trvania pandémie ochorenia COVID 19. Je koncipovaný ako výstražný systém zohľadňujúci aktuálnu epidemiologickú situáciu v materskej škole na troch úrovniach, o ktorých vás budeme pravidelne informovať.

 

Zelená farba predstavuje stav, kedy v materskej škole nie je žiadna osoba pozitívna na ochorenie COVID 19 alebo je jedna či viac osôb v karanténe, lebo mimo školy prišli do kontaktu s pozitívnou osobou. Edukácia sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych protiepidemických opatrení.

 

Oranžová farba vás upozorní na to, že bola v materskej škole minimálne 1 pozitívna osoba. Riaditeľ školy preruší edukáciu v triede, v ktorej sa pozitívne dieťa alebo  zamestnanec vyskytol. Ak sa pozitívna osoba vyskytla v domácnosti dieťaťa alebo zamestnanca, v karanténe zostáva len dieťa, resp. zamestnanec, nie celá trieda.

 

Červená farba nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch, ak ide o epidemický výskyt podľa rozhodnutia RÚVZ,  ktoré môže obmedziť prevádzku materskej školy vo viacerých alebo všetkých triedach, z dôvodu výskytu ohniska nákazy. 

 

Pri prvom nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní, vrátane víkendov a sviatkov, rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Nikto s príznakmi ochorenia COVID 19 nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy. Ak rodič príznaky nevie vylúčiť, kontaktuje detského lekára.

 

Príznaky ochorenia COVID 19:

 

  • akútne – zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia

  • najčastejšie – horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo  upchatý nos

  • bežné – únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka

  • zriedkavé – vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, stratu čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

  •  

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavení sa prvých klinických príznakov, musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu. 

 

Úzky kontakt je kontakt osoby s pozitívnou osobou na COVID 19, pri ktorom boli osoby :

  • v priamom fyzickom kontakte,

  • od seba vo vzdialenosti menšej ako 2m dlhšie ako 15 minút,

  • v interiérovom alebo inak uzavretom priestore dlhšie ako 15 minút,

  • spoločne v dopravnom prostriedku a cestovali dlhšie ako 15 minút,

  • v kontakte bez prekrytia horných dýchacích ciest a pozitívna osoba kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Výnimku z karantény, v prípade výskytu pozitívnej osoby v triede, si môžu uplatniť deti, ktoré prekonali ochorenie COVID 19 za posledných 180 dní na základe výsledku PCR testu, Ag testu alebo testu na protilátky, ak sa u nich nevyskytujú klinické príznaky. 

 

Odporúčame, aby takýto stav rodič oznámil na začiatku školského roka prostredníctvom Oznámenia o výnimke z karantény, dostupné tu: Oznámenie_o_výnimke_z_karantény.docx

 

Deti v materskej škole majú výnimku z povinnosti nosiť rúško. Vstup cudzím osobám do priestorov materskej školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a písomným vyhlásením o  bezpríznakovosti, ktoré je uvedené vyššie. Na komunikáciu externých osôb s materskou školou sa využíva dištančný spôsob v čase konzultačných hodín. 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt