Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom, že v čase jesenných prázdnin t. j. od 30. 10 – do 31.10.2017 (pondelok, utorok) z dôvodu predpokladaného zníženého počtu detí v jednotlivých triedach  bude prevádzka v MŠ Matice slovenskej zabezpečená takto:
V pavilóne A budú v prevádzke dve triedy, trieda Margarétky a trieda Zvončeky.
Deti z triedy Konvalinky budú umiestnené v triede Zvončeky, deti z triedy Snežienky budú umiestnené v triede Margarétky.
V pavilóne B budú v prevádzke triedy Púpavy a Fialky. Rodičia z triedy Sedmokrásky umiestnia svoje dieťa do triedy Fialky.
Prevádzka vo všetkých triedach bude zabezpečená od 2. novembra 2017, t. j. od štvrtka.

Oznamujeme rodičom, že v čase jesenných prázdnin t. j. od 30. 10 – do 31.10.2017 (pondelok, utorok) bude elokované pracovisko v Bokši zatvorené. Prevádzka v elokovanom pracovisku začne 2. novembra 2017 t. j. vo štvrtok.
Rodičia, ktorí nemajú možnosť ponechania dieťaťa doma, môžu priviesť svoje dieťa do MŠ Matice slovenskej v Stropkove.

Riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt