Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

V školskom roku 2016/2017 pri platbách za stravu nastanú tieto zmeny:
Od septembra do decembra roku 2016 bude možné uhrádzať stravné dvoma spôsobmi:
1, u vedúcej školskej jedálne v hotovosti
2, formou platby cez internetbanking  – žiadame rodičov, aby si už v mesiaci august zadali trvalé príkazy v príslušnej bankovej inštitúcii:
za stravu: IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457 mesačne v sume 22,40€ pri zadaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa
Počas letných prázdnin ( mesiac júl, august) sa stravné uhrádza iba v hotovosti u vedúcej školskej jedálne.
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015:
Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo dospelá osoba je povinná príspevok na stravu za bežný mesiac uhradiť najneskôr do 16. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. ( to znamená, že stravné sa bude uhrádzať mesiac dopredu)

Tento spôsob sa vzťahuje aj na platbu cez internetbanking, aj pri platbe v hotovosti.

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhrádza príspevok na nákup potravín Školskej jedálni, Matice slovenskej 740/7, Stropkov ako súčasti Materskej školy, Matice slovenskej 740/7, Stropkov takto: a) za dieťa materskej školy – desiata 0,26 €/deň
obed 0,64 €/deň
olovrant 0,22 €/deň
Spolu 1,12 €/deň

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt