Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

OZNAM o poplatkoch

Oznamujeme rodičom, že v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon), napr.  § 28 ods. 7 – materská škola, kde poplatky za výchovu a vzdelávanie sa neuhrádzajú za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom  alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku bude alikvotná časť preplatku a tiež preplatkov za stravu vrátené na osobný účet každého zákonného zástupcu do 31. augusta 2020.

 

V prípade nejasnosti kontaktujte vedúcu ŠJ – 0915 554 232

 

riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt