Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Poplatok za stravnú jednotku v školskom roku 2015/2016 je možné uhrádzať formou služby internet banking. Ak sa rozhodnete pre túto formu platby, predkladáme Vám číslo účtu, na ktoré treba platbu poukazovať do 10. dňa príslušného mesiaca.

Poplatok za stravu :  22,40  /každý mesiac, okrem letných prázdnin/     na číslo účtu: 322 103 6457/0200

Pre rodičov, ktorí nemajú sprístupnenú službu internetbanking ostáva doterajšia forma platby priamo u vedúcej školskej jedálne  nezmenená. Žiadame zákonných zástupcov aby DODRŽIAVALI TERMÍN úhrady platby pri tejto forme úhrady.

Ak dieťa nenastúpi v prvých dňoch ktoréhokoľvek mesiaca,  je rodič POVINNÝ uhradiť stravné.

Stravná jednotka:   1,12 € denne ( 0,26 € – desiata, 0,64 – obed, 0,22 – olovrant)

výška poplatku za mesiac september je 22,40 € za 20 pracovných dní.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt