Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Chceme poprosiť rodičov, aby poplatok 15 € do fondu ZRPŠ uhradili učiteľkám v jednotlivých triedach do konca mesiaca november. 

 

Zároveň chceme poprosiť rodičov, aby rešpektovali čas privádzania a vyzdvihnutia detí z MŠ. 

Zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ do 8.30 hod. a prevezme ho spravidla po 15.00 hod. Po 8,30 hod. bude budova školy zatvorená. Rodičia sú povinní toto rozhodnutie rešpektovať. 

 

Ďakujeme za porozumenie.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt