Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Prevádzka v materskej škole a v elokovanom pracovisku v Bokši začne 5.septembra 2016. Počas celého školského roka je prevádzka v obidvoch materských školách od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Žiadame rodičov, aby rešpektovali školský poriadok a privádzali svoje deti do 8.30 hod. a vyberali si svoje deti od 15.00 hod.

Menné zoznamy detí nájdu rodičia vo vstupných priestoroch v jednotlivých šatniach od 5.septembra 2016

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt