Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom MŠ Matice slovenskej a MŠ Andreja Hlinku, ktorí prihlásili svoje dieťa do MŠ na mesiac august 2019, aby si pri príchode do MŠ všímali menné zoznamy detí. Počas mesiaca august budú v prevádzke 4 triedy. Triedy sú rozdelené podľa vekových kategórií.

V pavilóne A budú:

V triede snežienky budú umiestnené deti 4 – 5ročné a deti 5 – 6 ročné z triedy zvončeky  a snežienky, časť detí z MŠ A. Hlinku a MŠ Bokša

V triede margarétky budú umiestnené deti 4 – 5ročné a deti 5 – 6 ročné z triedy margarétky a konvalinky, časť detí z MŠ A. Hlinku a MŠ Bokša

V pavilóne B budú   v prevádzke triedy sedmokrásky a fialky.

V týchto triedach budú umiestnené deti 3 – 4 ročné a 2 – 3 ročné.

Zároveň oznamujeme rodičom, že platby za stravu a výchovný poplatok sa budú uhrádzať takto:

Stravné: = 15,68 € (14 pracovných dní)

IBAN:  SK11 0200 0000 0032 2103 6457

Výchovný poplatok: = 5,50 €

IBAN:  SK29 0200 0000 0032 2109 0453

Pri zadávaní trvalého príkazu prosíme rodičov uviesť meno a priezvisko dieťaťa. 

Uhradiť najneskôr do 6.dňa v mesiaci – t.j. do 6.8.2019

V prípade nejasností ohľadom uhrádzania platieb môžete kontaktovať vedúcu    ŠJ – 0915 554 232   

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt