Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Nezabudnite – prevádzka v materskej škole v mesiaci jún je v čase od 7:00 hod do 16:00 hod.

 

Deti si do materskej školy nemôžu priniesť hračky.

 

Nedávajte deťom do skriniek pitný režim a potraviny z domu.

 

Pri rannom odovzdávaní dieťaťa prosíme o trpezlivosť a prosíme rodičov, aby rešpektovali pravidlá. Rodič nesmie odprevadiť dieťa do triedy, odovzdá ho službykonajúcemu zamestnancovi a ten ho odprevadí do triedy.

 

Po vybratí dieťaťa z triedy, alebo z vonkajších priestorov sa nezdržiavajte na školskom dvore, alebo v školskej záhrade!

 

 

 


 

V prílohe nájdete informovanie dotknutej osoby k spracovaniu osobných údajov o meraní telesnej teploty dieťaťa. Poprosíme rodičov, aby sa s obsahom tohto dokumentu oboznámili a v pondelok ráno pri príchode do materskej školy toto tlačivo podpísali službykonajúcej učiteľke, alebo poverenému zamestnancovi.

 

príloha

 


 

Aktuálny manuál pre rodičov, ktorých deti sú prihlásené do Materskej školy od 01.06.2020. Dôležité, čítajte…

 

MANUÁL PRE RODIČOV

 

Príloha č. 1 VYHLÁSENIE

 

Príloha č. 2 PREHLÁSENIE

 


 

materske skoly

 

 

Deti musia mať rúško pri vstupe do budovy MŠ, v triede rúško mať nemusia, ale nezabudnite im dať do skrinky aj jedno náhradné. Je to opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 1.6.2020.


 

Nakoľko od 1.6.2020 bude prevádzka v materskej škole a elokovanom pracovisku Bokša obnovená, žiadame rodičov, aby do konca tohto týždňa zaslali na emailovú adresu materskej školy: 

 

skolka.mslovenskej@gmail.com

 

záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v mesiaci JÚN.  V správe poprosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú dieťa navštevuje v školskom roku 2019/2020, prípadne zmeny, ktoré nastali zo strany zákonného zástupcu ohľadom zmeny pracovnej profesie. Vzhľadom k tomu, že rozhodnutím MŠ SR budú počty detí v jednotlivých triedach limitované, materská škola potrebuje zistiť záujem rodičov o MŠ. Ďalšie stanovisko uverejníme po pracovnom stretnutí dňa 21.05.2020, ktoré zvoláva zriaďovateľ Materskej školy- mesto Stropkov.

 

 

Aj ďalšie oznamy a usmernenia nájdete na tomto mieste. Sledujte nás.

 

 

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt