Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom, že od pondelka 8.2.2021 začína prevádzka v MŠ Matice slovenskej a elokovanom pracovisku  Bokša v riadnom režime. Rodičom nebude umožnený vstup do vnútorných priestorov MŠ. Žiadame rodičov, aby v pondelok pri odovzdávaní dieťaťa službukonajúcej osobe odovzdali osobné veci, ( pyžamo, uterák, prezuvky) dve detské rúška a čestné vyhlásenie, ktoré je zverejnené nižšie. Službukonajúca osoba bude mať pripravené čisté tlačivá pre tých rodičov, ktorí nebudú mať možnosť vytlačiť si toto tlačivo doma. Rodič  tlačivo vyplní, podpíše a odovzdá ho naspäť. Bez čestného vyhlásenia zákonného zástupcu učiteľka neprevezme dieťa do triedy.

 

Prosíme rodičov, aby rešpektovali čas privádzania dieťaťa do MŠ – po 8:30 bude budova MŠ a jej jednotlivé vchody uzamknuté. V prípade, že si chce rodič vyzdvihnúť dieťa na obed, kontaktujte riaditeľku školy na tel. číslo: 0903428289, aby Vám dieťa učiteľky z triedy pripravili na odchod z MŠ.

 

Taktiež žiadame rodičov, aby kontaktovali vedúcu školskej jedálne na tel. čísle: 0915554232 ohľadom výchovných poplatkov  a stravného.

 

Budova materskej školy sa v odpoludňajších hodinách bude otvárať od 14:50. Po tomto čase si budú môcť rodičia vyzdvihnúť svoje dieťa  od službukonajúcej osoby.

 

Zároveň upozorňujeme rodičov, aby sledovali celkovú situáciu v školstve a tiež webové sídlo MŠ. Všetky ďalšie informácie bude materská škola prezentovať rodičom prostredníctvom webového sídla v časti OZNAMY.

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE k stiahnutiu

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt