Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Riaditeľstvo MŠ upozorňuje rodičov, ktorí zadávajú trvalé príkazy na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním (výchovný poplatok 5,50 €), aby si pozorne preštudovali Školský poriadok, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŠ.

Rodič, ktorého dieťa k 01.09.2017 dovŕšilo 5 rokov veku, výchovný poplatok  posledný školský rok pred nástupom do 1. ročníka ZŠ neuhrádza. Prosíme tých rodičov, ktorí už poslali na účet školy tieto finančné prostriedky, aby si pozastavili trvalé príkazy. Ide o deti z bývalej triedy margarétky  a snežienky.
Ďakujeme

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt