Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Riaditeľstvo MŠ, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na
základe usmernenia zriaďovateľa k prevádzke MŠ a ŠJ v mesiacoch júl a august 2016
bude prevádzka počas letných prázdnin zabezpečená takto:
JÚL 2016:
Otvorená – MŠ a ŠJ pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v čase od 01.07.2016
do 22.07.2016 (vrátane).
Zatvorená: – od 25.07.2016 do 29.07.2016 (vrátane)
AUGUST 2016:
Zatvorená: od 01.08.2016 do 02.09.2016 (vrátane)
Prevádzka v MŠ a v elokovanom pracovisku Bokša začne 5. septembra 2016.
Prevádzka v MŠ Andreja Hlinku bude v mesiaci august v čase od 01.08.2016 do 19.08.2016.
Elokované pracovisko Bokša bude počas letných prázdnin zatvorené. Rodičia si počas
letných prázdnin môžu zapísať svoje dieťa na obidve materské školy.
Poznámka: počas letných prázdnin môžu navštevovať materské školy iba detí
zamestnaných rodičov v tom čase.
Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do
15. júna 2016. Taktiež ich žiadame o poskytnutie aktuálneho telefónneho kontaktu za
účelom spracovania menných zoznamov pre MŠ Andreja Hlinku.

Riaditeľstvo MŠ, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa k prevádzke MŠ a ŠJ v mesiacoch júl a august 2016 bude prevádzka počas letných prázdnin zabezpečená takto:
JÚL 2016: Otvorená – MŠ a ŠJ pri MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove v čase od 01.07.2016 do 22.07.2016 (vrátane). Zatvorená: – od 25.07.2016 do 29.07.2016 (vrátane)
AUGUST 2016: Zatvorená: od 01.08.2016 do 02.09.2016 (vrátane)
Prevádzka v MŠ a v elokovanom pracovisku Bokša začne 5. septembra 2016.
Prevádzka v MŠ Andreja Hlinku bude v mesiaci august v čase od 01.08.2016 do 19.08.2016.
Elokované pracovisko Bokša bude počas letných prázdnin zatvorené. Rodičia si počas letných prázdnin môžu zapísať svoje dieťa na obidve materské školy.
Poznámka: počas letných prázdnin môžu navštevovať materské školy iba deti zamestnaných rodičov v tom čase.
Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 15. júna 2016. Taktiež ich žiadame o poskytnutie aktuálneho telefónneho kontaktu za účelom spracovania menných zoznamov pre MŠ Andreja Hlinku.

Mgr. Klebanová Jana, riaditeľka MŠ

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt