Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej, 740,7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe
usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka počas letných prázdnin v materských školách mesta Stropkov
zabezpečená takto:
MŠ Matice slovenskej bude v prevádzke od 3. júla 2017 (t. j. od pondelka) do 14. júla 2017 vrátane (t. j.
do piatka).
MŠ Andreja Hlinku bude v prevádzke od 1. augusta 2017 (t. j od utorka) do 18. augusta 2017 vrátane (t. j.
do piatka)
Elokované pracovisko v Bokši bude počas letných prázdnin zatvorené.
Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 31. mája 2017.
Zároveň upozorňujeme rodičov, že počas letných prázdnin bude súčasne prebiehať rekonštrukcia hlavne
vnútorných priestorov materskej školy. Upozorňujeme preto rodičov, že možnosť prihlásenia bude
obmedzená iba na nevyhnutné prípady obidvoch v tom čase zamestnaných rodičov.
Klebanová Jana, riaditeľka školy

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej, 740,7 v Stropkove oznamuje rodičom, že na základe usmernenia zriaďovateľa bude prevádzka počas letných prázdnin v materských školách mesta Stropkov zabezpečená takto:
MŠ Matice slovenskej bude v prevádzke od 3. júla 2017 (t. j. od pondelka) do 14. júla 2017 vrátane (t. j. do piatka).
MŠ Andreja Hlinku bude v prevádzke od 1. augusta 2017 (t. j od utorka) do 18. augusta 2017 vrátane (t. j. do piatka)
Elokované pracovisko v Bokši bude počas letných prázdnin zatvorené.

Žiadame rodičov, aby záujem o obidve materské školy nahlásili triednym učiteľkám do 31. mája 2017.

Aj počas letných prázdnin bude  prebiehať rekonštrukcia hlavne vnútorných priestorov materskej školy. Upozorňujeme preto rodičov, že možnosť prihlásenia bude obmedzená iba na nevyhnutné prípady obidvoch v tom čase zamestnaných rodičov.

Mgr. Klebanová Jana, riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt