Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7
v Stropkove vyhlasuje voľby do Rady školy za zákonných
zástupcov na nové funkčné obdobie rokov 2016-2020.
Vzhľadom k tomu, že platnosť volieb do rady školy je vtedy,
ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,
žiadame o vašu účasť v materskej škole.
Voľby do Rady školy sa uskutočnia v pondelok od 14.30 hod.
Poznámka: V jednotlivých šatniach budú zverejnené menné
zoznamy tých zákonných zástupcov, ktorí prejavili záujem
o členstvo v Rade školy.
Pri voľbe za rodičov, rodičia môžu uplatniť len jeden hlas bez
rozdielu detí v materskej škole.

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove vyhlasuje voľby do Rady školy za zákonných zástupcov na nové funkčné obdobie rokov 2016-2020.Vzhľadom k tomu, že platnosť volieb do rady školy je vtedy,ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,žiadame o vašu účasť v materskej školy.
Voľby do Rady školy sa uskutočnia v pondelok od 14.30 hod.

Poznámka: V jednotlivých šatniach budú zverejnené menné zoznamy tých zákonných zástupcov, ktorí prejavili záujem o členstvo v Rade školy.Pri voľbe za rodičov, rodičia môžu uplatniť len jeden hlas bez rozdielu detí v materskej škole.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt