Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7
v Stropkove oznamuje rodičom, že dňa 31. marca 2017 (t. j.
v piatok) budú materská škola a elokované pracovisko v Bokši
zatvorené z dôvodu rezortného voľna pri príležitosti „Dňa
učiteľov“, ktoré udelil zriaďovateľ všetkým školám a školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
Prevádzka v materských školách začne dňa 2. apríla 2017 (t. j.
v pondelok).

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove oznamuje rodičom, že dňa 31. marca 2017 (t. j. v piatok) budú materská škola a elokované pracovisko v Bokši zatvorené z dôvodu rezortného voľna pri príležitosti „Dňa učiteľov“, ktoré udelil zriaďovateľ všetkým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov.
Prevádzka v materských školách začne dňa 3. apríla 2017 (t. j.v pondelok).

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt