Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamujeme rodičom, že stavebné práce ohľadom „Obnovy budovy materskej školy“ by mali začať približne od 20. marca 2017 takto:

– rekonštrukcia bude prebiehať postupne, podľa vopred dohodnutého plánu. Koncom marca, začiatkom apríla sa budú postupne  v jednotlivých triedach meniť okná. Dátumy prác budeme prostredníctvom webovej stránky a oznamov na chodbách  priebežne aktualizovať.
– všetky stavebné práce sa budú najprv realizovať vo veľkom pavilóne (triedy snežienky, margarétky, konvalinky a zvončeky). Budúci týždeň by sa malo začať aj s opravou strechy v tomto pavilóne:  murárske práce – nadmurovavánie po celom obvode budovy cca 25 – 30 cm, zatepľovanie strechy a celková oprava.

Upozorňujeme  rodičov, aby po vybratí detí z materskej školy v odpoludňajších hodinách nepúšťali deti do zadnej časti školského dvora.

Riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt