Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

– prevádzka Materskej školy, Matice slovenskej a elokovaného pracoviska v Bokši  sa začína dňa 02.09. 2015  t.j. v stredu o 6.30 hod;


– zoznamy detí nájdete na vstupných dverách jednotlivých vchodov   – deti sme do tried rozdeľovali podľa veku a kapacity tried v zmysle platnej legislatívy,  a preto vopred ďakujeme za to, že akceptujete zaradenie detí do tried a nežiadate o zmeny, ktoré pre nás znamenajú značné problémy v organizácii školského roka;

deti do MŠ potrebujú: prezuvky s  uzavretou pätou a špičkou,  pyžamo, detský uterák, hrebeň a  náhradné oblečenie – všetky veci deťom podpíšte;

– školné sa bude platiť prevodným príkazom alebo priamo u vedúcej školskej jedálne vždy do 10. dňa v mesiaci;- prvú platbu školného  za mesiace september  je potrebné uhradiť do 10. septembra, výška školného  na jeden mesiace je 5,50 € (okrem detí v hmotnej núdzi a detí predškolského veku);

– v priebehu školského roka je možné preukázať sa dokladom o hmotnej núdzi a životnom minime vždy do 10. dňa v   mesiaci,  školné sa prestáva platiť a poplatok za stravu sa upraví od nasledujúceho mesiaca;

nedávajte deťom do MŠ hračky, sladkosti, nápoje; všetko majú zabezpečené v materskej škole;

deti je potrebné priviesť do 8.30 hod.- neskorší príchod vážne narúša naše edukačné aktivity a režim dňa;

– všetky triedy sú v prevádzke od 6.30 – 16.30,  telefonický kontakt: 054/742 2362

– deti, ktoré bez ospravedlnenia do materskej školy nenastúpia do 15. septembra budú vyradené a nahradené inými  deťmi.

Čo musí dieťa pri nástupe do MŠ vedieť?

Dieťa musí spĺňať základný stupeň hygienickej a sociálnej samostatnosti:nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije sa z pohára, vypýta sa na WC, použije WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa, reaguje na pokyn dospelého, zrozumiteľne komunikuje na úrovni zodpovedajúcej jeho veku. Vie chodiť, chodiť po schodoch, behať.

TEŠÍME SA NA VŠETKY  DETI  😛

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt