Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk
V školskom roku 2017/2018 Materská škola, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove
prevádzkuje 7 tried a jednu triedu v elokovanom pracovisku Bokša. V elokovanom pracovisku bude
jedna heterogénna trieda s deťmi od 2 do 6 rokov. V MŠ Matice slovenskej bude 6 tried
homogénnych a jedna trieda heterogénna.

V školskom roku 2017/2018 Materská škola, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove prevádzkuje 7 tried a jednu triedu v elokovanom pracovisku Bokša. V elokovanom pracovisku bude jedna heterogénna trieda s deťmi od 2 do 6 rokov. V MŠ Matice slovenskej bude 6 tried homogénnych a jedna trieda heterogénna.

Zloženie tried a personálne obsadenie:

Trieda PÚPAVY (2-3 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Dana Čengerová – triedna učiteľka, Mgr. Ingrida Majerníková

Trieda SEDMOKRÁSKY (3-4 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Mária Bzdiľová – triedna učiteľka, Anna Marušáková

Trieda FIALKY (3-4 ročné deti)
pedagogickí zamestnanci: Eugénia Lipková – triedna učiteľka, Ľubomíra Mydlová

Trieda MARGARÉTKY ( 4-6 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Helena Hutňanová – triedna učiteľka, Františka Pariláková

Trieda SNEŽIENKY (5-6 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Mgr. Dominika Pivovarníková – triedna učiteľka, Mgr. Jana Klebanová, Dana Korekáčová

Trieda KONVALINKY (4-5 ročne deti):
pedagogickí zamestnanci: Bc. Anna Gombárová – triedna učiteľka, Mgr. Daniela Ličková

Trieda ZVONČEKY (5-6 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Pavla Šmajdová – triedna učiteľka, Tatiana Gojdičová

Trieda OBLÁČIKY – Bokša (2-6 ročné deti):
pedagogickí zamestnanci: Mgr. Alena Kaščáková – triedna učiteľka, Lenka Piskoriková – (počas PN Olgy Verbovej), Oľga Verbová

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt