Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Dňa 23.septembra 2020 sa uskutočnili voľby do Rady školy pri Materskej škole, Matice slovenskej 740/7 v Stropkove za zákonných zástupcov na funkčné obdobie rokov 2020 -2024.

V Rade školy vo funkčnom období rokov 2020-2024 budú rodičov zastupovať:

Pavol Bačik
Ivana Kuzmová
Soňa Kulíková
Michaela Sušinová DiS. art.

Pedagogických zamestnancov  budú zastupovať:

Slávka Andrejovská 
Anna Marušáková

Nepedagogických zamestnancov budú  zastupovať:

Alena Beľáková

Zástupcov zriaďovateľa  budú zastupovať:

Mária Šmajdová – zamestnanec mesta Stropkov
Iveta Špaková – zamestnanec mesta Stropkov
Viliam Mihok – poslanec MsZ
Milan Pavúk – poslanec MsZ

 

Dňa 28.septembra 2020 (t. j. v pondelok) sa uskutoční prvé ustanovujúce zasadnutie rady školy, ktoré zvoláva riaditeľka školy. O priebehu zasadnutia budú rodičia a široká verejnosť  informovaní prostredníctvom webového sídla materskej školy.

                                                                                                              

Mgr. Jana Klebanová, riaditeľka školy

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt