Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Vianočný príbeh s názvom ” Chcem veriť”  pripravili žiaci ZUŠ Františka Veselého a pozvali deti z našej materskej školy. 7.12.2017 v dopoludňajších hodinách si deti z tried margaétky, snežienky a zvončeky budú môcť pozrieť tento príbeh v divadelnej sále  OŠaK 😉

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt