Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

Začali sa prázdniny a školský rok ukončíme veľmi peknými aktivitami našich najmenších kamarátov 🙂

Predškoláci budete nám chýbať . Veríme, že na roky, ktoré ste strávili v materskej škole budete dlho spomínať. Nech sa vám všetkým v základnej škole darí a zastavte sa niekedy na návštevu 🙂

PLATBY PROSÍME UHRADIŤ DO 10.07.2020!


Stravné: 21,75 €

(15. pracovných dní v mesiaci júl 2020)

1 deň  –  1,45 €


IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457


Predškoláci – stravné: 3,75 €

(15. pracovných dní v mesiaci júl 2020)

1 deň –  0,25 €


IBAN: SK11 0200 0000 0032 2103 6457

 


Výchovný príspevok: 5,50 €


IBAN: SK29 0200 0000 0032 2109 0453


Pri zadávaní platby prosíme zákonných zástupcov uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kontaktuje na tel. čísla:

 

riaditeľka MŠ – 0903 428 289  

vedúca ŠJ – 0915 554 232  

Milí naši predškoláci z tried zvončeky  a snežienky. Školský rok je za nami, čakajú nás prázdniny. Ale predtým ako sa zatvorí brána materskej školy Vás pozývame na ROZLÚČKU PREDŠKOLÁKOV, ktorá sa bude konať v utorok 30.06.2020 v čase od 10:00 hod do 11:30 hod. Prijmite naše pozvanie a prežijeme pekné dopoludnie. Prosíme rodičov predškolákov, ktorí v mesiaci jún nenavštevujú materskú školu, aby priviedli deti do materskej školy rozlúčiť sa so svojimi kamaŕatmi, pani učiteľkami, tetami kuchárkami aj tetami upratovačkami. 

 

Tešíme sa na Vás 🙂

OZNAM – MŠ Matice slovenskej, Stropkov (platí od 15.06.2020 do 30.06.2020)

 

Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom v MŠ Matice slovenskej 740/7 v Stropkove :

 

1) Na základe usmernenia MŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa bude rozšírená kapacita tried do konca mesiaca jún.

 

2) Všetci rodičia z MŠ Matice slovenskej, ktorí potvrdili e- mailom záujem o materskú školu do konca júna môžu v pondelok priviesť svoje dieťa do materskej školy.

 

3) Od 15. júna 2020 budú v prevádzke tieto triedy: fialky, sedmokrásky- malý pavilón.


Veľký pavilón – budú v prevádzke triedy snežienky, margarétky a zvončeky.

 

4) Deti, ktoré navštevovali materskú školu od 1. júna zostanú v tých istých triedach. Vo vstupných pavilónoch budú službukonajúce osoby usmerňovať rodičov v ranných hodinách.

 

 

Pokyny:

 Prevádzka od 15.06.2020 do 30.06.2020 bude v štandardnom režime od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 

 Rodičia zabezpečia deťom jedno rúško, ktoré budú deti používať iba na vychádzke (v prípade kontaktu s cudzími  osobami). V areáli materskej školy a v triede deti rúško používať nebudú . Prosíme rodičov, aby rúško nechali dieťaťu v šatňovej skrinke.

 

 Rodič zabezpečí dieťaťu: pyžamo a prezuvky. Textilný uterák do konca júna dieťa v materskej škole používať nebude. MŠ zakúpila papierové hygienické potreby.

 

 Pri príchode do MŠ v ranných hodinách sa teplota deťom merať nebude. Ranný filter bude vykonávať učiteľka, ktorá bude v dopoludňajších hodinách realizovať výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 

Rodič v budove materskej školy pri odovzdávaní dieťaťa a pri jeho preberaní musí mať RÚŠKO a tiež  musí používať pri odovzdávaní dieťaťa do konkrétnej triedy NÁVLEKY.

 

 Zákonný zástupca detí prijatých od 15.06.2020 pri  nástupe do MŠ vyplní tlačivo, ktoré mu odovzdá učiteľka, prípadne iná poverená osoba. Poprosíme rodičov, aby si so sebou doniesli pero.

 

 Rodičov, ktorí umiestnia dieťa do MŠ od 15. júna 2020, prosíme kontaktovať vedúcu ŠJ Natáliu Gondekovú na tel. čísle: 0915 554 232, aby ste boli informovaní o úhrade poplatkov za materskú školu.

 

Od utorka vo vstupných častiach budovy nebude službukonajúca učiteľka. Rodič bude od utorka v ranných hodinách odovzdávať svoje dieťa do konkrétnej triedy. V odpoludňajších hodinách si dieťa bude vyberať v triede, prípadne na školskom dvore.

 

Povinnosť dezinfekcie rúk platí pre dospelé osoby aj naďalej.

 

Po 8.30 hod. budú pavilóny MŠ zatvorené z dôvodu bezpečnosti detí. Rešpektujte čas príchodu do 8:30!!!

 

V odpoludňajších hodinách sa budú pavilóny otvárať po 14.45 hod. Poprosíme rodičov, aby rešpektovali tento čas aj vzhľadom k vážnej situácii vo Vrútkach.

 

 

Upozorňujeme rodičov, aby sa v popoludňajších hodinách nezdržiavali na školskom dvore ani v školskej záhrade a po vybratí dieťaťa opustili areál materskej školy!

 

 V prípade nejasností nás kontaktujte –  0903 428 289.

 

Mgr. Jana Klebanová , riaditeľka MŠ

Riaditeľstvo Materskej školy, Matice slovenskej oznamuje zákonným zástupcom v Bokši:


1) Na základe usmernenia MŠ SR a rozhodnutia zriaďovateľa bude rozšírená kapacita triedy do konca mesiaca jún.
2) Všetci rodičia z elokovaného pracoviska Bokša, ktorí potvrdili e- mailom záujem o materskú školu do konca júna, môžu v pondelok nastúpiť do materskej školy (celkovo sa prihlásilo ďalších 7 záujemcov).


Pokyny:


 Prevádzka od 15.06.2020 do 30.06.2020 bude v štandardnom režime od 6.30 hod. do 16.30 hod.


Rodič zabezpečí dieťaťu jedno rúško, ktoré budú deti používať iba pri vychádzke
(v prípade kontaktu s cudzími  osobami). V areáli materskej školy a v triede, deti rúško nebudú používať . Prosíme rodičov, aby rúško nechali dieťaťu v šatňovej skrinke.

 

Rodič zabezpečí dieťaťu: pyžamo a prezuvky. Textilný uterák do konca júna dieťa v materskej škole nebude používať. MŠ zabezpečila papierové hygienické potreby.


 Pri príchode do MŠ v ranných hodinách sa teplota deťom merať nebude . Ranný filter bude realizovať učiteľka, ktorá v dopoludňajších hodinách realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť.


Rodič v budove materskej školy pri odovzdávaní dieťaťa a pri jeho preberaní musí mať rúško.


 Zákonný zástupca novoprijatých detí (7 prihlásených) pri nástupe do MŠ vyplní tlačivo, ktoré mu odovzdá učiteľka, prípadne iná poverená osoba. Poprosíme rodičov, aby si so sebou doniesli pero.


 Prosíme  rodičov, ktorí umiestnia dieťa do MŠ od 15. júna 2020, aby kontaktovali vedúcu ŠJ Natáliu Gondekovú na tel. čísle: 0915 554 232, ohľadom  informácií o úhrade poplatkov za materskú školu.

 

Mgr. Jana Klebanová riaditeľka MŠ 

Vzhľadom k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení  v materskom školstve v súvislosti s pandémiou Covid -19, oznamujeme tým rodičom,  ktorým materská škola neumožnila opätovne prijať dieťa do materskej školy od 1. júna 2020, aby do 12. júna 2020  (piatok – do 15.00 h.) nahlásili e-mailom na adresu: skolka.mslovenskej@gmail.com záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy od 15.júna 2020.

 

V správe poprosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa, triedu, ktorú v školskom roku 2019/2020 navštevovalo, záujem, prípadne aj nezáujem o opätovný nástup do materskej školy.

 

Počas víkendu spracuje vedenie školy požiadavky rodičov a o ďalšom fungovaní materskej školy budú rodičia pre krátkosť času informovaní prostredníctvom webového sídla materskej školy.

 

Zároveň upozorňujeme rodičov, že po zajtrajšej pracovnej porade riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Stropkov, zverejníme usmernenie zriaďovateľa k prevádzke materských škôl v meste Stropkov počas letných prázdnin.

 

Jana Klebanová, riaditeľka školy 

 


 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

 

OZNAM

 

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Riaditeľstvo materskej školy žiada rodičov, ktorí boli zapísať svoje dieťa do I. ročníkov ZŠ v meste Stropkov a majú rozhodnutie o odložení školskej dochádzky, aby ho doručili riaditeľke školy, prípadne telefonicky ohlásili o odklade dochádzky svojho dieťaťa. Toto rozhodnutie slúži materskej škole na prednostné umiestnenie dieťaťa aj v školskom roku 2020/2021.

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt