Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Oznamy

Letné prázdniny bežia v plnom prúde, ale my sa už pomaly začíname zamýšľať nad organizáciou nového školského roka 2015/2016. Na základe skúseností z predchádzajúcich školských rokov by sme chceli touto cestou osloviť rodičov a všetkých partnerov, ktorí participujú na chode materskej školy. Obraciame sa na Vás s požiadavkou, ohľadom dodržiavania bezpečnosti a plynulého priebehu všetkých organizačných foriem v rámci dňa v materskej škole.
Nakoľko priestory materskej školy a priestory areálu školského dvora majú slúžiť v prvom rade k využívaniu pre aktivity materskej školy, chceli by sme požiadať všetkých rodičov o dodržiavanie školského poriadku.
Pobyt vonku materská škola musí realizovať v rámci Štátneho vzdelávacieho programu v čase priaznivého počasia, aj dvakrát denne. Pokiaľ je pekné jesenné a jarné počasie veľmi radi využívame areál školského dvora a školskej záhrady k rôznym pohybovým aktivitám. Prekážkou, ktorá nám bráni realizovať tieto aktivity naplno je zdržiavanie sa rodičov s deťmi v areáli materskej školy. Týmto by sme chceli požiadať rodičov, ktorí si v odpoludňajších hodinách vyzdvihnú svoje dieťa, aby sa nezdržiavali v uvedených priestoroch.
Vzhľadom k tomu, že materskú školu navštevuje 168  detí, z dôvodu zdržiavania sa cudzích ľudí v areáli školy nemá učiteľka prehľad o deťoch a je týmto pádom ohrozená bezpečnosť detí, ktoré sa zdržiavajú na školskom dvore.
Ďalší problém, ktorý ťaží materskú školu sú malé priestory jednotlivých šatní . Touto cestou žiadame rodičov, aby v priebehu celého školského roka  nenechávali detské bicykle, kolobežky, nadrozmerné detské autá a kočíky v šatniach, ale ani  v priestoroch chodieb.  Jednotlivé šatne sú malé a sú zničené z dôvodu neopatrného  uloženia uvedených vecí. Zároveň žiadame a upozorňujeme rodičov, aby nelepili na skrinky v šatniach žiadne nálepky a upozorňovali na to aj svoje deti.
Materská škola nezodpovedá za zmiznutie detských vecí a predmetov.
Školský poriadok materskej školy, ktorý je sprístupnený rodičom prostredníctvom internetovej stránky materskej školy, upozorňuje na tieto skutočnosti.

Všetkým deťom, rodičom a zamestnancom materskej školy prajeme krásne leto, prázdniny plné zážitkov a prekvapení. Užívajte oddych a tešte sa zo slnečných lúčov

DOVIDENIA V SEPTEMBRI 😛

Upozorňujeme rodičov, ktorí poplatky za stravu a výchovný poplatok uhrádzajú prostredníctvom služby internet banking, aby v mesiaci júl tieto platby pozastavili. Vzhľadom k tomu, že v mesiaci august je prevádzka materskej školy iba 13 pracovných dní, bude možné platby uhrádzať iba u vedúcej školskej jedálne.

Informácie o poplatkoch a platbách na nový školský rok budú zverejnené na internetovej stránke materskej školy v druhej polovici augusta.

Detí sa stali na malú chvíľočku záhradníkmi a skrášľovali si okolie škôlky v Bokši. Vysádzali kvetinky a pomáhali ako sa patrí.  Pracovali ako usilovné včielky a veru za šikovnými pomocníkmi ostal kus roboty 😉

no images were found

Bokšanskí škôlkári sa vytancovali na karnevale. Princezné,draci,supermani  a veľa ďalších masiek roztancovalo celú škôlku. Na tento karneval škôlkári budú ešte dlho spomínať 😛

no images were found

V mestskej časti Bokša si v pondelok obyvatelia pripomenuli 70. výročie oslobodenia, v časoch II. svetovej vojny ešte samostatnej obce Bokša. Slávnosť sa konala pri pamätnej tabuli a v areáli materskej školy. Stretnutie začalo položením venca a príhovormi hostí. Deti z materskej školy si pripravili slávnostný program pre všetkých zúčastnených.

no images were found

Krátke video z predstavenia O Peťovi a Mikulášovi 😉

Krásne, pokojné a požehnené vianočné sviatky naplnené radosťou, pokojom a rodinnou pohodou.

era dopoludnia k nám do škôlky zavítal ujo Ľubo s hudobnou rozprávkou O Peťovi a Mikulášovi. Táto hudobná rozprávka roztancovala celú škôlku. Veselé, roztancované predstavenie sa nám veľmi páčilo. Ďakujeme 😛

no images were found

cez vianočné prázdniny pripravíme krátke video z predstavenia, aby ste videli ako ujo Ľubo roztancoval celú škôlku 😛


konvalinky vyrábali jesenné stromy … foto tu

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt