Matice slovenskej 740/7 STROPKOV
Kontakt
Matice Slovenskej 740/7 Stropkov
tel.: 054 742 2362
mob: 0903 428 289
e-mail: skolka.mslovenskej@gmail.com IČO: 42343682
DIČ: 2023973952

Elokované pracovisko: Bokšanská ul. 1355/5
Tel. kontakt: 054/742 2390

Právna forma: rozpočtová organizácia
Odvetvie ekonomickej činnosti: predškolská výchova
Právny subjekt: od 01.01.2014
Archív
TOPlist
Počasie
iMeteo.sk

Marec je mesiacom knihy. Každý rok organizujeme práve v tomto mesiaci literárnu súťaž v recitácii pre staršie deti z tried snežienky, margarétky, konvalinky a zvončeky. Vo štvrtok sa šikovní recitátori z jednotlivých tried predviedli  kamarátom a porote svojim recitátorským umením. A veru bolo čo počúvať 😛 Najviac sa porote páčil prednes básne Žabiatko v podaní Timei Korpoňovej z triedy zvončeky, ktorá si svojim veľmi pekným prednesom  zaslúžila 1. miesto. Timka blahoželáme 😉


2.miesto Samuel Burák – trieda zvončeky
3. miesto: Rachel Bzdiľová – trieda margarétky a Tobias Kľocek – trieda snežienky
Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným deťom srdečne blahoželáme 😛

no images were found

Copyright © 2011. All Rights Reserved. Materská škola Matice slovenskej  |  technický prevádzkovateľ - kontakt